Sở TN-MT Bình Định có 6 phó giám đốc sở, 3 người chuẩn bị về hưu: 'Di sản quý báu'

Thừa người mà việc chắc gì đã xong. Đáng lẽ nên xử lý từ đầu, chứ đợi nghỉ hưu hết số thừa, số còn lại là đủ quy định thì nói làm gì.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, xác nhận Sở TN&MT tỉnh này có đến sáu phó giám đốc. Đó là các ông Đinh Văn Tiên, Ngô Đình Bảy, Huỳnh Quang Vinh, Trần Đình Chương, Nguyễn Hiến, Lê Văn Tùng.

Trong năm 2017 có một phó giám đốc Sở TN&MT nghỉ hưu. Sang năm 2018, có thêm hai người nữa đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Đặng Trung Thành, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Định, thừa nhận: “Đúng là nhiều thiệt. Theo quy định chỉ được ba phó giám đốc nhưng Sở TN&MT có sáu phó giám đốc là do lịch sử để lại. Việc bổ nhiệm các phó giám đốc Sở đều được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý, thông qua và UBND tỉnh quyết định”.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/14/sotainguyenmoi-truongbinhdinh_nndu_2o6spoqndkpik.jpg

http://plo.vn/thoi-su/so-tnmt-binh-dinh-co-den-6-pho-giam-doc-695367.html

Xem thêm:


Bình luận
-
Méo ngậm dc mồm khi thấy cái mô hình này.

- Trả lời -

- 14/04/2017

Đúng là qui định chỉ cho 3, giờ có 6. Hết. Giờ sao. Vậy thôi hả jeje

- Trả lời -

- 14/04/2017

Vâng lịch sử đã ghi danh các bác, đặc biệt bác phát biểu này nghe vui thiệt. Cám ơn bác đã đem niềm vui đến cho tui (mặt dù thấy rất đắng lòng).

- Trả lời -

- 14/04/2017

Các vị không sợ ông Quang Trung đội mồ sống lại bóp cổ ah!

- Trả lời -

- 14/04/2017

Nhìn y như cái gia phả giòng họ nào đó

- Trả lời -

- 14/04/2017

Tỉnh còn nghèo mãi với đội hình này

- Trả lời -

- 14/04/2017

Đã kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc.

- Trả lời -

- 14/04/2017

- Trả lời -

- 14/04/2017

Bình Định bé, không biết có các vị phó có làm hết việc k nhỉ?

- Trả lời -

- 15/04/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?