Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định có đến 6 phó giám đốc. Nhiều thế để làm gì?

Ngan Nguyen 16Ngan Nguyen 16

14/04/2017/0

Quy định là chỉ có 3 thôi, nhưng giờ Sở có đến 6 phó giám đốc nhưng vẫn được chấp nhận. Trước khi xóa bỏ "lịch sử" trở về số 3 thì phải đợi 3 người Phó kia về hưu trong năm tới. Sở mà nhiều Phó thì này chắc lần đầu mới có!
Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết sau khi sáp nhập bộ máy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có 6 phó giám đốc.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/14/134_so_du_6_pho_giam_doc_gui_2o6sqrti3rhm5.jpg

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định, nơi có 6 phó giám đốc.

"Chúng tôi nhiều lần họp bàn đã thấy một sở có 6 phó giám đốc là nhiều, nhưng đây là vấn đề lịch sử để lại sau khi sáp nhập nhiều cơ quan về Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định. Hiện có một phó giám đốc mới nhận thông báo nghỉ hưu nên đơn vị này sắp tới chỉ còn 5 phó giám đốc", ông Châu nói.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/04/14/134anh_2_6_pho_giam_doc_2o6sqrth5h02d.jpg

Sơ đồ tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

"Tỉnh không bổ nhiệm thêm phó giám đốc sở này, các phó giám đốc lần lượt nghỉ hưu trong năm nay và năm tới sẽ lần lượt tháo gỡ vấn đề 'lịch sử', trở về một Sở với ba phó giám đốc theo đúng quy định", vị lãnh đạo tỉnh Bình Định giải thích thêm.

TIN LIÊN QUAN


Theo
http://news.zing.vn/mot-so-o-binh-dinh-co-6-pho-giam-doc-post737318.html
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?