Sợ bị cây xăng Nhật "cướp" hết khách, cây xăng Việt vội vàng treo khẩu hiệu: Người VN ưu tiên dùng hàng VN!

Lại thêm 1 cuộc chiến giữa cái mới và cái cũ. Rồi sớm muộn cũng lại như, xe ôm/ taxi truyền thống - xe ôm/ taxi công nghệ thôi! Thời thế giờ khác rồi. Cạnh tranh sòng phẳng, cái nào ngon - bổ - rẻ hơn thì người ta sử dụng thôi!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/11/22310325_1112121085585610_61132252060199_2p38770dg29mh.jpg


Đúng là phải để doanh nghiệp nước ngoài vào cạnh tranh để cho... sáng mắt ra. Chuẩn bị gào khóc, van xin khách hàng đừng bỏ đi. Cứ buôn gian, bán lận, không coi trọng khách hàng thì đừng mong giữ được. Khẩu hiệu thì tốt đấy nhưng sự thật thì là: "Người Việt Nam cố gắng đong điêu cho người Việt Nam”. Đề nghị bác tokedu vào Sài Gòn gấp.Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?