Sỉ/Lẻ.Thép hộp đen 100 x 200 x 8ly,100 x 150 x 6ly,hộp inox 304 30 x 60,40 x 80.

Steel HùngSteel Hùng

08:23 - 26/03/0

Thép hộp đen 100 x 200 x 8ly,100 x 150 x 6ly,hộp inox 304 30 x 60,40 x 80.

Thép hộp inox 30 x 60 x 0.9 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 1.0 x 6000mm

Thép hộp inox 30 x 60 x 1.1 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 1.2 x 6000mm

Thép hộp inox 30 x 60 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp inox 30 x 60 x 1.8 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 2.0 x 6000mm

Thép hộp inox 30 x 60 x 2.3 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 2.5 x 6000mm

Thép hộp inox 30 x 60 x 2.8 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 3.0 x 6000mm

Thép hộp inox 30 x 90 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 30 x 90 x 1.7 x 6000mm

Thép hộp inox 40 x 80 x 1.1 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 1.2 x 6000mm

Thép hộp inox 40 x 80 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp inox 40 x 80 x 1.8 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 2.0 x 6000mm

Thép hộp inox 40 x 80 x 2.3 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 2.5 x 6000mm

Thép hộp inox 40 x 80 x 2.8 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 3.0 x 6000mm

Thép hộp inox 40 x 80 x 3.2 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 3.5 x 6000mm

Thép hộp 100 x 200 x 2.8ly , Thép hộp 100 x 200 x 3ly ,

Thép hộp 100 x 200 x 4ly , Thép hộp 100 x 200 x 5ly ,

Thép hộp 100 x 200 x 6ly , Thép hộp 100 x 200 x 8ly ,

Thép hộp 100 x 200 x 10ly , Thép hộp 100 x 200 x 12ly ,

Thép hộp 100 x 150 x 3.5ly, Thép hộp 100 x 150 x 4ly

Thép hộp 100 x 150 x 5ly, Thép hộp 100 x 150 x 6ly

Thép hộp 100 x 150 x 8ly, Thép hộp 100 x 150 x 10ly

CÔNG TY TNHH THÉP ĐẠI PHÁT LỘC

Số 172, Đường Võ Thị Sáu, KP.Tây A, P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, T.Bình Dương

Web: http://thepdaiphatloc.com/

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Hùng: 0913.421.346 Hoặc 0908.678.558

Mail: hung.daiphatloc@gmail.com

Hotline : 02743.739.577 Fax : 02743.739.586

http://thepongducnhapkhau.com/

Thép Hình H350, H390, H400, H414, H488, H588 Tiêu Chuẩn Jit G3101, SB410

Thép Hình I496, I500, I596, I600, I700, I900 Tiêu Chuẩn Jit G3101, SB410, 3013

Thép Hình I 300, I 350, I 400, I 450, I 500, I 600 Jit G3101

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?