Sỉ/Lẻ.Thép hộp đen 100 x 100 x 8ly,150 x 150 x 6ly. Hộp inox 20 x 40,25 x 50.

Steel HùngSteel Hùng

08:09 - 26/03/0

Thép hộp đen 100 x 100 x 8ly,150 x 150 x 6ly. Hộp inox 20 x 40,25 x 50.

Thép hộp inox 20 x 40 x 1.0 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 1.2 x 6000mm

Thép hộp inox 20 x 40 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp inox 20 x 40 x 1.7 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 1.8 x 6000mm

Thép hộp inox 20 x 40 x 2.0 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 2.2 x 6000mm

Thép hộp inox 20 x 40 x 2.5 x 6000mm, Thép hộp 20 x 40 x 2.8 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 0.7 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 0.8 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 0.9 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.0 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 1.1 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.2 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 1.5 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 1.8 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 2.0 x 6000mm

Thép hộp inox 25 x 50 x 2.3 x 6000mm, Thép hộp 25 x 50 x 2.5 x 6000mm

Thép hộp đen 100 x 100, x 6ly, Thép hộp đen 100 x 100 x 8ly

Thép hộp đen 100 x 100 x 3ly, Thép hộp đen 100 x 100 x 2ly

Thép hộp đen 150 x 150 x 4ly, Thép hộp đen 150 x 150 x 5ly

Thép hộp đen 150 x 150 x 6ly, Thép hộp đen 150 x 150 x 8ly

Thép hộp đen 150 x 150 x 10ly, Thép hộp đen 150 x 150 x 12ly

CÔNG TY TNHH THÉP ĐẠI PHÁT LỘC

Số 172, Đường Võ Thị Sáu, KP.Tây A, P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, T.Bình Dương

Web: http://thepdaiphatloc.com/

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Hùng: 0913.421.346 Hoặc 0908.678.558

Mail: hung.daiphatloc@gmail.com

Hotline : 02743.739.577 Fax : 02743.739.586

Đ/C: 172 Đường Võ Thị Sáu, KP. Tây A, P. Đông Hòa, TX.Dĩ An, BD

http://thepongducnhapkhau.com/

Thép Hình H350, H390, H400, H414, H488, H588 Tiêu Chuẩn Jit G3101, SB410

Thép Hình I496, I500, I596, I600, I700, I900 Tiêu Chuẩn Jit G3101, SB410, 3013

Thép Hình I 300, I 350, I 400, I 450, I 500, I 600 Jit G3101

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?