Servo motor Baumuller DS2 - DA - GN - PM4, DST2, DSM - GDM, LSC Baumuller, Baumuller vietnam

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

12/03/2018/0

Lê Huy Lâm ( Mr )

[Sales engineer]

[Cellphone]: 0915.493.164 – 0915.031.817

[Email]: sale10@tmpvietnam.com

[Zalo]: 0163.2844.226

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/6766613854_1520822848.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/6766613854_15208228481.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/6766613854_15208228482.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/03/12/6766613854_15208228483.jpg
Servo motorsDSD2-028Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam176
DSD2-036Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam177
DSD2-045Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam178
DSD2-056Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam179
DSD2-071Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam180
DSD2-100Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam181
DSD2-132Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam182
DSC1-045Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam183
DSC1-056Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam184
DSC1-071Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam185
DSC1-100Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam186
DSP-045Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam187
DSP-056Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam188
DSP-071Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam189
DSP-100Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam190
DSH1-045Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam191
DSH1-056Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam192
DSH1-071Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam193
DSH1-100Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam194
Main drives DS2 - DA - GN - PM4DS2-100Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam195
DS2-132Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam196
DS2-160Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam197
DS2-200Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam198
DA-100Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam199
DA-132Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam200
DA-160Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam201
DA-180Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam202
DA-225Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam203
DA-280Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam204
PM4-100BO67W30-6*Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam205
PM4-132K67F30-6Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam206
PM4-132L67F30-6Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam207
High-torque motors DST2DST2-135Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam208
DST2-200Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam209
DST2-260Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam210
DST2-315Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam211
DST2-400Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam212
DST2-560Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam213
Disc motors DSM - GDMDSM-115 N 2)Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam214
DSM-115 N/I 1)Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam215
DSM-117 NBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam216
DSM-130 NBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam217
DSM-150 NBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam218
DSM-170 NBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam219
DSM-190 NBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam220
DSM-190 N2/LBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam221
GDM-10 FBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam222
GDM-10 NBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam223
GDM-12 NBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam224
GDM-12 ZBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam225
GDM-75 ZBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam226
GDM-80 FBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam227
GDM-80 NBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam228
GDM-9 KBaumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam229
LSC — Iron-less linear motorsLSC61G0812Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam230
LSC61G0818Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam231
LSM61-0802Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam232
LSM61-0804Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam233
LSM61-0808Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam234
LSM61-0816Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam235
Planetary gears BPxBPN 35Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam236
BPN 45Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam237
BPN 56Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam238
BPN 71Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam239
BPN 95Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam240
BPNA 35Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam241
BPNA 45Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam242
BPNA 56Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam243
BPNA 71Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam244
BPNF 100Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam245
BPNF 32Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam246
BPNF 45Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam247
BPNF 56Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam248
BPNF 71Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam249
BPE 20Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam250
BPE 30Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam251
BPE 30/35Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam252
BPE 40Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam253
BPE 40/45Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam254
BPE 60Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam255
BPE 60/56Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam256
BPE 80Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam257
BPEA 20Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam258
BPEA 30Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam259
BPEA 40Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam260
BPEA 40/45Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam261
BPEA 60Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam262
BPEA 60/56Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam263
BPEF 32Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam264
BPEF 45Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam265
BPEF 56Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam266
BPV 35Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam267
BPV 45Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam268
BPV 56Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam269
BPV 71Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam270
BPV 95Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam271
BPVF 100Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam272
BPVF 32Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam273
BPVF 45Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam274
BPVF 56Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam275
BPVF 71Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam276
Geared motorsDSC 056… 10Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam277
DSC 056… 20Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam278
DSC 056… 30Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam279
DSD 45-IPG4Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam280
DSD 45-IPG8Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam281
DSD 56-IPG4Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam282
DSD 56-IPG8Baumuller vietnam - đại lý Baumueller việt nam283

Hiện nay chúng tôi đang là nhà phân phối và đại lý của nhiều hãng lớn trên toàn thế giới với đầy đủ các trang thiết bị máy móc, quý khách có thể tham khảo thêm:

AT2E, As scholer, Ametek PI, Ametek test, Bircher, Barksdale, Beckhoff, Busmann, Baumuller, Baumer, Elau, Elettrotek Kabel, IBA, Kern Sohn, Keller, Kiepe, Mark 10, Matsushima, Matsui, Masibus, Maxonic, Mehrer, Nireco, Pilz, Pora, Pentair, Redlion, Rotork, Soldo, Teclock, TDK Lambda, Telco Sensors, Yokogawa, Wise, Wago, Wittenstein, Asa – RT, Aviteq, Bihl wiedemann, Brevini, Conatec, Gemu, Kyowa, Mdexx, Megatron, Meinsberg, Microsonic, Meinsberg, Microsonic, MKS Anlasser, Novotechnik, PMA, PS electric, Schiebel, Singerland Bremsen, Spohn Burkhardt, Sytstec, STI Vibration Monitoring, Tematec, Van Der Graaf, Vaccum Barrier,…

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?