Sáng chế của cậu học trò chống tài xế ngủ gật: Rất đáng hoan nghênh

Khi lái xe trên đường, việc tài xế buồn ngủ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Phát kiến thiết bị chống buồn ngủ cho tài xế do em Nguyễn Ngọc Đức - trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên (Thanh Hoá) sáng chế.

Để đi vào thực tiễn, sáng kiến còn cần cải tiến nhiều. Rất đáng hoan nghênh đúng không? Đặc biệt nhà trường còn tạo điều kiện cho học sinh sáng tạo nữa.https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/11/23/screen_shot_2016-11-23_at_2_21_34_pm_2ng5tfa48tcar.png
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?