Sân khấu di động, sân khấu sự kiện, sân khấu lắp ghép ở Hà Nội

Sân khấu di động có sẵn tại Hà Nội 

7 triệu modul 2m4 x 1m2. 

9 triệu modul 2m4 x 1m8.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/27/6282442488_1524816232.jpg

Cao 41cm, có thể nâng thành 61cm 

Gấp gọn dễ dàng trong vòng 1p

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/27/9854313678_1524816250.jpg

Mở ra càng dễ trong vòng 59s =))

Chục người dẩy đầm cũng không sợ sập

321 vĩnh hưng, hoàng mai, hn

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/27/3487630479_1524816259.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/27/3487630479_15248162591.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/27/3487630479_15248162592.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/27/3487630479_15248162593.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/27/3487630479_15248162594.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?