Sài Gòn - các quận huyện và những điều đặc trưng chỉ dân bản địa mới hiệu

Bình luận
-
Cái Thủ Đức ko hiểu nhỉ? Có ai giải thích giúp với.

- Trả lời -

- 27/09/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?