Sách so sánh đối chiếu Bộ luật tố tụng hình sự 2003 và 2015 ÁP DỤNG 01-07-2016

Sách so sánh đối chiếu Bộ luật tố tụng hình sự 2003 và 2015ÁP DỤNG 01-07-2016
CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
DÀNH CHO THẨM PHÁN, THẨM TRA VIÊN,
HỘI THẨM, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ, CÁC HỌC VIÊN TƯ PHÁP


Bộ luật Tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27-11-2015, thay thế cho Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016.

Bộ luật Tố tụng hình sự là đạo luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam,việc ban hành Bộ luật đã góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự, Nhà xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách.

“SO SÁNH – ĐỐI CHIẾU Ộ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 VÀ 2015
ÁP DỤNG 01-07-2016

CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2003 ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
DÀNH CHO THẨM PHÁN, THẨM TRA VIÊN,
HỘI THẨM, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ, CÁC HỌC VIÊN TƯ PHÁP”

Do tác giả Vũ Duy Khang biên soạn.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/04/so_sanh_bltths-500x500_2m7eqqj2ts2lt.jpg

Ngoài ra cuốn sách còn in nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 đang còn hiệu lực thi hành nhằm giúp bạn đọc dễ dàng tra cứu và áp dụng khi cần thiết.

Do năng lực có hạn nên chắc chắn các tác giả không tránh khỏi những thiếu sót, mong được sự góp ý, phê bình của những bạn đọc gần xa.

Sách bao gồm 2 phần chính sau:

+ Phần thứ nhất: So sánh và đối chiếu Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và 2015

+ Phần thứ hai: Các văn bản hướng dẫn thi hành luật tố tụng hình sự từ 2003 -2016.
Chi tiết liên hệ: Mr. Tuấn - 0912.457.239 - 098.115.3435

Trung Tâm Sách Luật

54C Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Website: http://sachluat.com.vn/ - Email: sachluat.com.vn@gmail.com
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?