Sabeco gửi công văn về việc miễn nhiệm ông Vũ Quang Hải, động cơ là gì?

iljimaeiljimae

03/01/2017/0

HĐQT Sabeco thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Vũ Quang Hải.

Tổng Công ty Cổ phần Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc HĐQT đã thông qua việc xin ý kiến cổ đông để miễn nhiệm một số nhân sự thuộc HĐQT.

Theo đó, HĐQT Sabeco thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và phó tổng giám đốc Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Vũ Quang Hải.

[embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/03/sabeco-vu-quang-hai_tvdt_2nm5egrbqlof6.jpg

Văn bản công bố thông tin của Sabeco về công tác nhân sự.[/embedPost]

Đồng thời, HĐQT Sabeco thông qua xin ý kiến cổ đông về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Thành Nam, hiện là phó tổng giám đốc Sabeco.

Ông Nam là người được Bộ Công Thương giao đại diện phần vốn nhà nước và giới thiệu tham gia HĐQT, sau khi ông Hải có đơn xin rút khỏi vị trí thành viên HĐQT Sabeco.

Ngoài ra, HĐQT cũng thống nhất thông qua xin ý kiến cổ đông để thực hiện miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Chung Chí Dũng; xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc tham gia ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách đối với ông Nguyễn Văn Minh.

TRÀ PHƯƠNG
Theo http://plo.vn/kinh-te/sabeco-gui-cong-van-ve-viec-mien-nhiem-ong-vu-quang-hai-675378.html
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?