Rồi lúc đói quá thì các cháu lấy hình xăm ra để ăn à?

Ming MingMing Ming

07/09/2017/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/07/21370966_1686170371401769_49440949835730_2osa1s10cdjbj.png
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?