Roi chinh truong vi lai xe sau khi uong hai ly ruou vang.

Champione GoldenChampione Golden

13/08/2016/0

Hom qua,bo truong bo giao duc Aida Hadzialic 29 tuoi va la vi bo truong tre nhat trong chinh phu Thuy Dien da phai tu chuc sau khi bi canh sat kiem tra nong do con trong khi dang lai xe.Ba da co mot cuoc hop voi mot vi quan chuc cua Dan Mach tai Copenhagen.Ba da uong hai ly ruou vang va da roi thu do Copenhagen sau do 4 gio.Ba da tu lai xe ve Thuy Dien qua thanh pho Malmo va da bi canh sat bien gioi kiem tra ho chieu va nong do con.Ngay sau khi su viec xay ra ba da xin tu chuc trong ngay hom nay.Nhu vay chinh phu Thuy Dien da co hai vi bo truong phai roi chinh truong khi chua het nhiem ky.
Den luc nay chung ta nen nhin lai dat nuoc minh.Tai sao dat nuoc ho giau co hon rat nhieu cac quoc gia khac?Luat la luat. Ho lam viec co trach nhiem va quan trong la khong tham nhung va luon lay phap luat lam nen tang.
Them mot thong tin la vi bo truong nay sinh ra o Bosia (Nam tu cu).Ba di cu sang Thuy Dien nam 5 tuoi va den nam 28 tuoi ba da la bo truong trong chinh phu hien thoi.
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?