Red lion tại Việt nam - Module truyền thông của Redlion

sale tmpvietnamsale tmpvietnam

10:02 - 29/01/0

BNL200003V LITH COIN BATT #CR2025
BNL300003V LITH COIN BATT #CR2032
CALCERT0CALIBRATION CERTIFICATE
CBJ11A07RJ11 TO UNTERMINATED 7FT
CBJ11BD56" RJ-11 JUMPER CABLE
CBJ11C07DLCD, RJ11 TO RJ45
CBLAB001CBL AB SLC-503 V DF 1
CBLAB002CBL AB PLC-5 V CHNL 0
CBLAB003CBL ALLEN BRADLEY DH48
CBLAB004CBL AB PNLVW VIA DF1
CBLADK01KADET PROGRAMMING CABLE
CBLADK02KADET ADAPTER 485 FEMALE
CBLADK03KADET ADAPTER 232 FEMALE
CBLADK04KADET ADAP 485 AUX FEMALE
CBLADK05KADET ADAPTER 232 MALE
CBLADK06KADET ADAP 232 AUX MALE
CBLADK07KADET 485 2WIRE FEMALE
CBLADK08G307K2 COM3 RS232
CBLADK09G307K2 COM1 RS232
CBLADK10G307K2 COM2 RS232
CBLADK11G307K2 COM1 RS485(4W)
CBLADK12G307K2 COM3 RS485
CBLADK13G307K2 COM1 RS485(2W)
CBLADK14G304K2 COM3 RS485
CBLGEF01CBL GE FANUC 90S V SNP
CBLGEN01CBL RS232 TO MALE 9-PIN
CBLGEN02CBL RS232 BARE WIRES
CBLGEN03CBL RS422/485 BARE WIRE
CBLIDE01G3/MC TO IDEC MICRO 3
CBLIDE02G3/MC TO IDEC MICRO 3C
CBLIDE03G3/MC TO IDEC MICRO SMART
CBLKEY01KEYENCE KV SERIES CABLE
CBLKOY00G3/MC TO KOYO MODEL 2xx
CBLMAT01G3/MC TO MATSUSHITA FP
CBLMAT02G3/MC TO MATSUSHITA FP0
CBLMDM00CBL MODEM 9PIN MALE
CBLMDM01CBL MODEM 25PIN MALE
CBLMIT01CBL MISUBUSHI FX
CBLMIT02CBL MITS FX0 & FX0N
CBLMIT03CBL MIT A/Q
CBLMOD01CBL MODICON (RS232)
CBLMUL00CBL MULTITECH MODEMS
CBLOMR01CBL OMRON (RS232)
CBLOMR02G3/MC-OMR SYS C200H-LK210
CBLOMR03G3/MC-OMR C-SERIES RS422
CBLPAR01CBL MOD CON TO PARAD 232
CBLPAR02CBL MOD CON TO PARAD 485
CBLPFM00CBL G3/MC TO PFM
CBLPRO4KG304K2 PROGRAM CABLE
CBLPRO7KG307K2 PROGRAM CABLE
CBLPROG0RJ-11 PROG. LEAD 10FT
CBLRLC00CBL 485 G3 RJ45 - RL RJ11
CBLRLC01CBL RJ12-RJ12 1 CROSSED
CBLRLC02CBL RJ12-RJ12 10 CROSSED
CBLRLC03CBL RJ45-RJ45 1 STRAIGHT
CBLRLC04CBL RJ45-RJ45 10 STRAIGHT
CBLRLC05CBL G3/MC RS485 JUMPERED
CBLRLC06MC TO RED LION RJ11 RS485
CBLRLC07CBL RJ45-RJ45 6" STRAIGHT
CBLRLCS2CBL RJ12-RJ12 10 STRAIGHT
CBLSIE01CBL SIEMENS S7 PPI
CBLSIE02CBL SIEM MPI W/O ADPT
CBLSIE03CBL SIEM MPI W/ADAPT
CBLSIE04G3/MC-TI 545 ON PORT 1
CBLSIE05G3/MC-SIE 545/555 RS232
CBLSIE06G3/MC-SIE 545/555 - RS422
CBLSIE07G3/MC-TI 500 SERIES
CBLSIE08G3/MC-SIE-CP525 COMM CARD
CBLSIE09SIEMENS CABLE S5
CBLTEL00G3 TELEMECHANIQUE RS485
CBLTEL01G3 TELEMECHANIQUE SLV 485
CBLUSB00CBL USB TYPE A-B
CBLUSB01CBL USB TYPE A-MINI B
CBLUSB4KUSB CONV + CBLPRO4K
CBLUSB7KUSB CONV + CBLPRO7K
CBLUSBM00.5 Meter Metal Wrapped USB Cable
CBLUSBM11 Meter Metal Wrapped USB Cable
CBLUSBM22 Meter Metal Wrapped USB Cable
CBLVID00CBL:DVI TO HDMI W/ADAPTER
CBLYAS01YASKAWA SMC3010
CBLYAS02YASKAWA FSP DRIVE
CBPRO007RJ11 PGRM./INTERFACE CBL
CPNLRJ45PNL-MNT CONN RJ45
CPNLUSBAPNL-MNT CONN A/B USB HOST
CPNLUSBBPNL-MNT CONN B/A DEVICE
CSBASE00CS REPLACEMENT BASE
CSBUNG00CS REPLACEMENT END CAP
CSDIO14RCS 8IN 6RELAY OUT DIG MOD
CSDIO14SCS 8IN 6NFET OUT DIG MOD
CSINI800CS 8-CH INPUT, 0-20mA
CSINI8L0CS 8CH INP LINEAR 0-20mA
CSINV800CS 8-CH INPUT, -10 to 10V
CSINV8L0CS 8CH INP LINEAR -10/10V
CSMSTRGTMASTER CONTROLLER GT
CSMSTRLECS MASTER LE
CSMSTRSXMASTER CONTROLLER SX
CSMSTRV2MASTER CONTROLLER V2
CSMSTRZRMASTER CONTROLLER ZR
CSOUT400CS 4 CHANNEL ANALOG OUTPT
CSPID1R0CS PID MOD (1L,RLY)
CSPID1RACS PID MOD (1L,RLY,ANA)
CSPID1RMCS PID MOD (1L,RLY,HCM)
CSPID1S0CS PID MOD (1L,SSR)
CSPID1SACS PID MOD (1L,SSR,ANA)
CSPID1SMCS PID MOD (1L,SSR,HCM)
CSPID1TACS PID MOD (1L,TRIAC,ANA)
CSPID2R0CS PID MOD (2L,RLY)
CSPID2RMCS PID MOD (2L,RLY,HCM)
CSPID2S0CS PID MOD (2L,SSR)
CSPID2SMCS PID MOD (2L,SSR,HCM)
CSPID2T0CS PID MOD (2L,TRIAC)
CSPID2TMCS PID MOD (2L,TRIAC,HCM)
CSRTD600CS 6CH INPUT, RTD
CSSG10RACS SG MOD (1INP,RLY,ANA)
CSSG10SACS SG MOD (1INP,SSR,ANA)
CSSG11RACS SG MOD (2INP,RLY,ANA)
CSSG11SACS SG MOD (2INP,SSR,ANA)
CSTC8000CS 8CH INPUT,THERMOCOUPLE
CSTC8ISOCS ISOLATED 8CH THRMOCPLE
CSTERM00CS TERMINATING BLOCK
DRRJ11T6RJ11 TO 6POS CONNECTOR
DRRJ45P66 x RJ45 CONNECTOR
DRRJ45T8RJ45 TO 8POS CONNECTOR
DSPGT000DATA STATION GT
DSPGT001DATA STATION GT EXT-TEMP
DSPLE000DATA STATION PLUS LE
DSPLE001DATA STATION LE EXT-TEMP
DSPSX000DATA STATION SX
DSPSX001DATA STATION SX EXT-TEMP
DSPZR000DATA STATION ZR
E3-10RTD-1E3 I/O Module, 10 RTD inputs
E3-16AI20M-1E3 I/O Module, 16 analog inputs (4-20mA)
E3-16AI8AO-1E3 I/O module, 16 AI and 8 AO (4-20mA)
E3-16DI24-1E3 I/O Module, 16 Isolated discrete inputs (12/24VDC)
E3-16DIAC-1E3 I/O module, 16 Discrete Inputs (24/120 DC/AC)
E3-16DO24-1E3 I/O Module, 16 Isolated discrete outputs (12/24VDC)
E3-16DORLY-1E3 I/O module, 16 Relay discrete outputs (Form C and A, 12/24 DC/AC)
E3-16ISO20M-1E3 I/O module, 16 Isolated analog inputs (4-20mA)
E3-16ISOTC-1E3 I/O module, 16 Thermocouples Inputs
E3-32AI10V-1E3 I/O module, 32 Analog inputs (0-10V)
E3-32AI20M-1E3 I/O Module, 32 analog inputs (4-20mA)
E3-32DI24-1E3 I/O Module, 32 Discrete inputs (12/24VDC)
E3-32DO24-1E3 I/O Module, 32 Discrete outputs (12/24VDC)
E3-8AO20M-1E3 I/O module, 8 Analog outputs(4-20mA)
E3-MIX20884-1E3 I/O module, 12 DI (DC), 8 DI/DO (DC), 8 AI (mA), 4 AO (mA and V)
E3-MIX24880-1E3 I/O Module, 16 DI(DC), 8DI/DO (DC), 8AI (mA), 0 AO
E3-MIX24882-1E3 I/O Module, 16 DI(DC), 8DI/DO (DC), 8AI (mA), 2 AO
ENC00007Enclosure: G07
ENC00009Enclosure: G09
ENC00010Enclosure: G10
ENC00012Enclosure: G12
ENC00015Enclosure: G15
G07C00007",INDOOR,24V
G07S00007",OUTDOOR,24V
G09C00009",INDOOR,24V
G09C10009",INDOOR,+ETH,24V
G0FILM07G07 OVERLAY FILM (10/PK)
G0FILM09G09 OVERLAY FILM (10/PK)
G0FILM10G10 OVERLAY FILM (10/PK)
G0FILM12G12 OVERLAY FILM (10/PK)
G0FILM15G15 OVERLAY FILM (10/PK)
G10C000010",INDOOR,24V
G10C100010",INDOOR,+ETH,24V
G10R000010",INDOOR,24V
G10R100010",INDOOR,+ETH,24V
G10S000010",OUTDOOR,24V
G10S100010",OUTDOOR,+ETH,24V
G12C000012",INDOOR,24V
G12C110012",INDOOR,+485,+ETH,24V
G15C000015",INDOOR,24V
G15C110015",INDOOR,+485,+ETH,24V
G303M000G3 128x64 INDOOR
G303S000G3 128x64 OUTDOOR
G304K200KADET2 4" HMI
G306A0006" TOUCH INDOOR TFT
G306M0006" MONO TOUCH INDOOR
G306MS006" MONO TOUCH OUTDOOR
G307K200KADET2 7" HMI
G308A210G308A ISO,1ETH,USBH
G308A230G308A ISO,2ETH,USBH
G308C100G308C N-ISO,1ETH
G310C210G310C ISO,1ETH,USBH
G310C230G310C ISO,2ETH,USBH
G310R210G310R ISO,1ETH,USBH
G310R230G310R ISO,2ETH,USBH
G310S210G310S ISO,1ETH,USBH
G310S230G310S ISO,2ETH,USBH
G315C210G315C 1ETH,USBH
G315C230G315C 2ETH,USBH
G3AD0607ADAPTER PANEL G306 TO G07
G3AD0807ADAPTER PANEL G308 TO G07
G3AD1009ADAPTER PANEL G310 TO G09
G3AD1010ADAPTER PANEL G310 TO G10
G3AD1012ADAPTER PANEL G310 TO G12
G3AD1515ADAPTER PANEL G315 TO G15
G3BR06A0G306A LED DSP W/DRIVER BD
G3BR08A0G308A BCKLGHT REPLACEMENT
G3BR10C0G310C/NEW TX700 BACKLIGHT
G3BR10C1G310C NEC-64 BACKLIGHT
G3BR10S1G310S LED BKLT W/DRVR BD
G3BR10S2G310S LED BKLT REPLACEMNT
G3CF001GCOMPACT FLASH CARD 1GB
G3CF002GCOMPACT FLASH CARD 2GB
G3CF064MCOMPACT FLASH CARD 64MB
G3CF256MCOMPACT FLASH CARD 256MB
G3CF512MCOMPACT FLASH CARD 512MB
G3CN0000G3 CAN OPTION CARD
G3DN0000G3 DEVICENET OPTION CARD
G3ENET00G3 ETHERNET OPTION CARD
G3FILM03G303 OVERLAY FILM (10/PK)
G3FILM06G306 OVERLAY FILM (10/PK)
G3FILM08G308 OVERLAY FILM (10/PK)
G3FILM10G310 OVERLAY FILM (10/PK)
G3FILM15G315 OVERLAY FILM (10/PK)
G3FILM4KG304K OVERLAY FILM(10/PK)
G3FILM6KG306K OVERLAY FILM(10/PK)
G3FILM7KG307K OVERLAY FILM(10/PK)
G3FILM8KG308K OVERLAY FILM(10/PK)
G3GSM000G3GSM CELLULAR MODEM CARD
G3HSPA00G3 HSPA OPTION CARD
G3LBL000G3 BLANK LOGO LABEL
G3LBL001G3 OUTDOOR BLANK LOGO LBL
G3MPI000G3 MPI OPTION CARD
G3PBDP00G3 PROFIBUS DP
G3QANT00G3GSM ANTENNA
G3QANTPMG3GSM PNL-MNT ANTENNA
G3RS0000G3 RS RS232/485 CARD
G3USBHC0G3 USB HOST EXPANSION CRD
GEXRACK1Graphite Wide Expansion Rack
GEXRACK2Graphite Standard Expansion Rack
GMCAN000MOD, CAN
GMCC0000Graphite Crimson Control Module
GMDIOR00MOD,8 IN,6 RELAY OUTPUT
GMDIOS00MOD,8 IN,6 SSR OUTPUT
GMDN0000GRAPHITE DEVICENET MODULE
GMHSPA00GRAPHITE HSPA+ MODULE
GMINI800MOD,8 DC CURRENT INPUT
GMINV800MOD,8 DC VOLTAGE INPUT
GMJ19390MOD, J1939
GMOUT400MOD,4 ANALOG OUT
GMP1RA00MOD,1 PID,RELAY+ANLOG OUT
GMP1RM00MOD,1 PID,RELAT OUT+HCM
GMP1SA00MOD,1 PID, SSR+ANALOG OUT
GMP1SM00MOD,1 PID,SSR OUT+HCM
GMP2R000MOD,2 PID,RELAY OUT
GMP2RM00MOD,2 PID,RELAY OUT+HCM
GMP2S000MOD,2 PID, SSR OUT
GMP2SM00MOD,2 PID,SSR OUT+HCM
GMPBDP00GRAPHITE PROFIBUS DP MODULE
GMRTD600MOD,6 RTD INPUT
GMSG10R0GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 1 SG, 3 RLY, ANL OUT
GMSG10S0GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 1 SG, 3 SSR, ANL OUT
GMSG11R0GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 2 SG, 3 RLY, ANL OUT
GMSG11S0GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 2 SG, 3 SSR, ANL OUT
GMTC8000MOD,8 THERMOCOUPLE INPUT
GMUIN400MOD,4 UNIVERSAL INPUT
GRAC0001Graphite Edge Controller
GRAC00C5Graphite Core Controller
NT104TX04-PORT ETHERNET SWITCH
NT105TX05-PORT ETHERNET SWITCH
NT108TX08-PORT ETHERNET SWITCH
OPCWORXSOFTWARE OPCWORX SERVERS
PNENC007G07 ENCLOSURE PANEL
PNENC012G12 ENCLOSURE PANEL
PNENC015G15 ENCLOSURE PANEL
PNENC910G09/10 ENCLOSURE PANEL
PTV00000PRODUCTVITY STATION
SD001G00SD CARD 1G
SD002G00SD CARD 2G
SFCRD200CRIMSON V 2.0 DISC
SFCRM200CRIMSON V2.0 KIT (HMI)
SFCRM2MCCRIMSON V2.0 KIT (CS)
XCCN0000CS/DSP CAN OPTION CARD
XCDN0000CS/DSP DEVICENET CARD
XCENET00XC ETHERNET OPTION CARD
XCGSM000XCGSM CELLULAR MODEM CARD
XCHSPA00XCHSPA OPTION CARD
XCPBDP00CS/DSP PROFIBUS CARD
XCRS0000CS/DSP RS232/485 CARD
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?