Recoder Samwon Tech Việt Nam

Mr TrựcMr Trực

15:26 - 17/09/0

Samwontech là một nhà sản xuất bộ điều khiển công nghiệp và đại lý bán hàng, được thành lập vào năm 1998. Kể từ đó, nó đã thực hiện đổi mới công nghệ liên tục và mở rộng dây chuyền sản xuất để đáp ứng loạt các yêu cầu, Samwontech đã được bổ nhiệm làm công nghệ.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/09/17/7052908415_1537172749.jpg

Model sản phẩm:

Programmable Controller TEMP1900 Bộ điều khiển nhiệt độ

Multifunction Programmable Controller TEMP2300M Bộ nguồn điều khiển

Multifunction Programmable Controller TEMP2500M Recoder Samwa Tech

Multifunction Programmable Controller TEMP2700M Bộ điều khiển nhiệt độ

Thermal Shock Test Controller TEMP2300S Bộ nguồn điều khiển

Thermal Shock Test Controller TEMP2500S Recoder Samwa Tech

Thermal Shock Test Controller TEMP2700S Bộ điều khiển nhiệt độ

Programmable Temperature and Humidity Controller TEMI1300 Bộ nguồn điều khiển

Programmable Temperature and Humidity Controller TEMI1500 Recoder Samwa Tech

Programmable Temperature and Humidity Controller TEMI1900 Bộ điều khiển nhiệt độ

Programmable Controller TEMP1300 Bộ nguồn điều khiển

Programmable Controller TEMP1500 Recoder Samwa Tech

Digital Controller ST540 Bộ điều khiển nhiệt độ

Digital Controller ST320 Bộ nguồn điều khiển

Digital Controller ST390 Recoder Samwa Tech

Digital Controller ST380 Bộ điều khiển nhiệt độ

Digital Controller ST370 Bộ nguồn điều khiển

Digital Controller ST360 Recoder Samwa Tech

Digital Controller ST340 Bộ điều khiển nhiệt độ

Digital Controller ST300 Bộ nguồn điều khiển

Multi-Loop Temperature Controller TLC880 Recoder Samwa Tech

Multi-Loop Temperature Controller TLC990 Bộ điều khiển nhiệt độ

Thermal Shock Test Controller TEMP880S Bộ nguồn điều khiển

Multi-Loop Temperature Controller TLC990 Enhance Recoder Samwa Tech

Limit Controller SL541 Bộ điều khiển nhiệt độ

Limit Controller SL590 Bộ nguồn điều khiển

Limit Controller SL540 Recoder Samwa Tech

Digital Indicator SD390 Bộ điều khiển nhiệt độ

Digital Indicator SD360 Bộ nguồn điều khiển

Digital Indicator SD590 Recoder Samwa Tech

Digital Indicator SD560 Bộ điều khiển nhiệt độ

Digital Controller ST541 Bộ nguồn điều khiển

Digital Controller ST590 Recoder Samwa Tech

Digital Controller ST580 Bộ điều khiển nhiệt độ

Digital Controller ST570 Bộ nguồn điều khiển

Digital Controller ST560 Recoder Samwa Tech

Programmable Controller TEMP880 Bộ điều khiển nhiệt độ

Programmable Controller TEMP2720 Bộ nguồn điều khiển

Programmable Controller TEMP2520 Recoder Samwa Tech

Programmable Controller TEMP2320 Bộ điều khiển nhiệt độ

Programmable Controller SP790 Bộ nguồn điều khiển

Programmable Controller SP791 Recoder Samwa Tech

Programmable Controller SP590 Bộ điều khiển nhiệt độ

Programmable Controller SP580 Bộ nguồn điều khiển

Programmable Controller SP570 Recoder Samwa Tech

Programmable Controller SP540 Bộ điều khiển nhiệt độ

Programmable Controller SP541 Bộ nguồn điều khiển

Digital Signal Converter SS300 Recoder Samwa Tech

Programmable Temperature and Humidity Controller TEMI2700 Bộ điều khiển nhiệt độ

Programmable Temperature and Humidity Controller TEMI2500 Bộ nguồn điều khiển

Programmable Temperature and Humidity Controller TEMI2300 Recoder Samwa Tech

Programmable Temperature and Humidity Controller TEMI850 Bộ điều khiển nhiệt độ

Programmable Temperature and Humidity Controller TEMI880 Bộ nguồn điều khiển

Programmable Temperature and Humidity Controller TEMI300 Recoder Samwa Tech

Programmable Controller TEMP2700 Bộ điều khiển nhiệt độ

Programmable Controller TEMP2500 Bộ nguồn điều khiển

Programmable Controller TEMP2300 Recoder Samwa Tech

Programmable Controller TEMP850 Bộ điều khiển nhiệt độ

Digital Recoder SDR102 Bộ nguồn điều khiển

Digital Recoder SDR104 Recoder Samwa Tech

Digital Recoder SDR106 Bộ điều khiển nhiệt độ

Digital Recoder SDR112 Bộ nguồn điều khiển

Phase Angle Control TPP4-200:500 Recoder Samwa Tech

Phase Angle Control TPP4-025:160 Bộ điều khiển nhiệt độ

Phase Angle Control TPP3-200:500 Bộ nguồn điều khiển

Phase Angle Control TPP3-025:160 Recoder Samwa Tech

Phase Angle Control TPP2-200:500 Bộ điều khiển nhiệt độ

Phase Angle Control TPP2-025:160 Bộ nguồn điều khiển

Zero Crossing Control TZP4-200:500 Recoder Samwa Tech

Zero Crossing Control TZP4-025:160 Bộ điều khiển nhiệt độ

Zero Crossing Control TZP3-200:500 Bộ nguồn điều khiển

Zero Crossing Control TZP3-025:160 Recoder Samwa Tech

Zero Crossing Control TZP2-200:500 Bộ điều khiển nhiệt độ

Zero Crossing Control TZP2-025:160 Bộ nguồn điều khiển

Phase Angle Control SPP4-090:500 Recoder Samwa Tech

Phase Angle Control SPP4-025:070 Bộ điều khiển nhiệt độ

Phase Angle Control SPP3-090:500 Bộ nguồn điều khiển

Phase Angle Control SPP3-025:070 Recoder Samwa Tech

Phase Angle Control SPP2-090:500 Bộ điều khiển nhiệt độ

Phase Angle Control SPP2-025:070 Bộ nguồn điều khiển

Zero Crossing Control SZP4-090:500 Recoder Samwa Tech

Zero Crossing Control SZP4-090:500 Bộ điều khiển nhiệt độ

Zero Crossing Control SZP3-090:500 Bộ nguồn điều khiển

Zero Crossing Control SZP3-025:070 Recoder Samwa Tech

Zero Crossing Control SZP2-090:500 Bộ điều khiển nhiệt độ

Zero Crossing Control SZP2-025:070 Bộ nguồn điều khiển

Communication Converter CV1 Recoder Samwa Tech

Power Supply SPS24 Bộ điều khiển nhiệt độ

USB Storage Device UDL300 Bộ nguồn điều khiển

USB Storage Device UDC300 Recoder Samwa Tech

Temperature and Humidity Sensor SH300 Bộ điều khiển nhiệt độ

SSR expansion board EXT-SSR Bộ nguồn điều khiển

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?