Rạp công nhân TPHCM có lấn chiếm cải tạo tạm cấp lấn chiếm vỉa hè hay không?

Hùng Trịnh 3Hùng Trịnh 3

26/03/2017/0

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/26/17498797-10155261566649665-903-8522-6806_2o44thilce03l.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/03/26/2_15_2o44thiqeb88m.jpg

- Bức hình rạp công nhân cũ có dựa tấm quảng cáo vào cột, các bạn chú ý thì có thể thấy tấm quảng cáo đặt chéo ngả vào trong, khoảng hở đen không lớn chứng tỏ điểm kết thúc của bậc tam cấp có thể bằng chân cột hoặc chân cột thụt vô trong 1 chút so với bậc tam cấp.
- Bức hình thứ 2 là ảnh phá dỡ bậc tam cấp, cột của rạp hát được đặt lồi ra so với điểm kết thúc của bậc tam cấp.
- vỉa hè lòng đường thì k có chuyện hạ thấp hơn cost đường hiện trạng, cột, mái rạp hát k có chuyện nâng cao thêm.
vậy câu hỏi đặt ra là rạp công nhân lấn chiếm vỉa hè so với trước kia hay họ đã nâng nền rạp sinh ra 1 bậc tam cấp?
Công trình thuộc tính lịch sử làm vậy là đúng hay sai.
Bình luận
-
Nhìn ảnh thấy có vẻ rạp mới đã nâng nền nên lớp cửa sắt đụng mí trần. Rạp cũ có sảnh cao hơn và phía trên lớp cửa sắt còn trống nhiều nên phải làm thêm rào sắt bảo vệ

- Trả lời -

- 26/03/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?