Quy trình là gì??: Ý niệm vừa cao siêu,siêu đẳng ,thần thánh lại có gì nó mơ hồ,huyền ảo..Xem Wikipedia giải nghĩa??


Nghe từ này nhiều đi đâu cũng vang vẳng như tiếng đồng dao,lạ,kì ??........
Đối lập với Quy trình là Tùy tiện, Cảm hứng, Cảm giác, Tùy nghi.
Quy trình

Trình tự
đã được
Quy định
. Làm trái quy trình là vi phạm kỷ luật. Quy trình cũng thuộc phạm trù pháp luật của một tổ chức.


2. Định nghĩa:

- Quy trìnhtrình tự (thứ tự, cách thức) thực hiện một hoạt động (#) đã được quy định, mang tính chất bắt buộc, đáp ứng những mục tiêu cụ thể của hoạt động quản trị (quản lý và cai trị). Quy trình xuất hiện phổ biến trong quá trình tồn tại và phát triển của vạn vật, ví dụ như quy trình giăng tơ của loài nhện, làm tổ của chim hoặc săn mồi của hổ báo....

Hoạt động (#) - sequence: bao gồm tất cả các dạng thức hoạt động (hoặc quá trình) trong đời sống xã hội của con người, ví dụ như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đào tạo, nghiên cứu, tôn giáo, nghệ thuật, chiến tranh….
- Quy trình có thể không được viết thành văn bản, vì nhiều lý do.

3. Nguồn gốc của Quy trình: Quy trình có thể bắt nguồn từ một ý tưởng, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề nghiệp hay thành tựu của một công trình khoa học.

4. Quy trình học là ngành khoa học nghiên cứu phương pháp thiết lập, vận hành/điều hành, hoàn thiện, nâng cấp hoặc phá hủy Quy trình, nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể trong hoạt động đa dạng của xã hội loài người.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/bt-trieu-tai-vinh-bia-phai-1474105574_2n_2n6dmog6cdc6o.jpg

II. Đặc tính của Quy trình:

1. Ưu điểm của quy trình (QT):

 1. Đơn giản hóa đối tượng (nhiệm vụ) phức tạp.
 2. Dễ tăng năng suất và quy mô sản xuất.
 3. Tăng cường an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.
 4. Tăng sự thỏa mãn và góp phần xây dựng lòng tự hào của lực lượng lao động.
 5. Khả năng cải tiến liên tục để tăng năng suất và chất lượng.
 6. Có thể phổ thông hóa yêu cầu chuyên môn khi tuyển dụng.
 7. Dễ tổ chức hoặc gắn kết thành dây chuyền hoạt động, dây chuyền sản xuất.
 8. Dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá.
 9. Dễ ứng phó khi khủng hoảng nhân sự.
 10. Giảm thiểu lãng phí của “Phương pháp thử và sai”, phòng ngừa các rủi ro.
 11. Dễ bảo mật.

2. Nhược điểm của QT:

a. Có thể rắc rối, rườm rà về thủ tục hành chính. Tuy nhiên, theo ISO 9000:2000 (2.7.2) thì hồ sơ hành chính là những tài liệu cung cấp bằng chứng khách quan về các hoạt động đã được thực hiện hay kết quả thực hiện. Do đó, trong Quy trình không tồn tại (hay quá ít) các hoạt động khai thác thủ pháp hành chính khi quản trị Quy trình là một trong những điểm yếu mang tính hệ thống của QT.

Ngoài ra, thủ tục kiểm soát tài liệu còn là một trong 6 thủ tục bắt buộc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Do vậy, một nhà Quy trình học toàn diện là người luôn quan tâm đầu tư việc xây dựng, kiểm soát và khai thác triệt để Bộ biểu mẫu, hồ sơ – thủ tục hành chính của Quy trình, đáp ứng các mục tiêu cụ thể của hoạt động quản trị.

b. Dễ tắc nghẽn, đổ vỡ.

c. Khó kiểm soát chất lượng.

d. Mặc nhiên chứa đựng sự giới hạn của nguồn tri thức khởi phát.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/09/18/chi_mucmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_2n6dog2g6t8fs.jpg

3. Quy luật chuyển hóa của Quy trình:

3.1. Quy luật chuyển hóa của Quy trình phức hợp: Quá trình hoàn thiện, cải tiến tăng năng suất (cải tiến liên tục – Continual improment) của một Quy trình phức hợp có thể phát triển đến một mức độ nhất định, nếu tiếp tục yêu cầu tăng năng suất thì Quy trình phức hợp ấy sẽ tịnh tiến dần chuyển thành Quy trình đơn giản, khi quá trình sản xuất chỉ còn mang tính lắp ghép cơ học, bởi hầu hết các nguyên liệu bán thành phẩm đều do các nhà cung cấp bên ngoài thực hiện.

- Ưu điểm:

a. Có thể nhanh chóng đẩy mạnh quy mô và tốc độ sản xuất;

b. Đơn giản hóa tiêu chuẩn tuyển dụng, cả đội ngũ quản lý và công nhân lao động.

- Nhược điểm:

a. Giảm tính bảo mật.

b. Dễ tạo ra đối thủ tiềm năng.

- Kết luận: Mức độ hoàn thiện cao nhất của Quy trình phức hợp là quá trình chuyển dần thành Quy trình đơn giản. Đây là nguyên lý cơ bản định hướng cho quá trình hoàn thiện hoặc nâng cấp một Quy trình phức hợp đã có.

3.2. Quy luật chuyển hóa của Quy trình đơn giản: Nếu một Quy trình đơn giản đáp ứng yêu cầu tăng năng suất liên tục thì Quy trình đơn giản ấy sẽ chuyển dần thành hệ thống dây chuyền tự động hóa, không còn sự tham gia của con người vào Quy trình sản xuất ấy.
( có rút gọn,giản lược)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_trình


Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?