Quảng cáo chơi chữ chất hơn nước cất, ai học quảng cáo chắc chắn phải xem qua một lần

HỘI CHỢ PHÙ HOA của nhóm tác giả: Bạc Cầm Tiến , Trương Ngọc Quốc Dũng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Minh Quang, Nguyễn Khắc Hảo, Hàng Hải Nam

Các bạn thấy ý tưởng và thiết kế này thế nào?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20799315_1562013210529589_85392931836154_2ooone17ri58m.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20799187_1562013257196251_84523126461655_2ooone163rbdh.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20728138_1562013260529584_23788024415372_2ooone17a6tpn.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20840898_1562013300529580_82198571123333_2ooone17n44hc.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20770315_1562013303862913_65927373946323_2ooone16kgdes.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20770478_1562013337196243_67714104567073_2ooone16qh0qf.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20800080_1562013350529575_53787664681684_2ooone17tdcaq.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20799196_1562013383862905_61510425610218_2ooone174oc62.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20767709_1562013400529570_40846028463021_2ooone17r855c.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20799818_1562013437196233_26825411740528_2ooone17bke3j.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20800297_1562013440529566_49976155480390_2ooone17f15e8.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20728012_1562013480529562_85841502613345_2ooone17gips6.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20799556_1562013487196228_23457263262060_2ooone17naoih.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20768080_1562013533862890_16758359376197_2ooone177368d.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20799097_1562013537196223_41350950536803_2ooone15n0qi1.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20729689_1562013577196219_82283937039138_2ooone17g18q0.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20840925_1562013583862885_82974913193906_2ooone17l71ee.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/14/20768184_1562013627196214_85927421941049_2ooone189g96q.jpg
Bình luận
-
Chán luôn với cái quảng cáo này!

- Trả lời -

- 14/08/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?