Phượt thủ là danh từ chỉ những người thích đi phá làng thiên hạ

Đoàn Văn KhaĐoàn Văn Kha

03/01/2017/0

Các bác ném đá em cũng chịu. Nhưng sự thật "Phượt thủ" bây giờ gắn thêm cái mác phá làng, phá xóm thiên hạ
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/03/15826435_828182100658311_158931555075917_2nm6emlkh9r87.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/03/15822890_828183277324860_534619902300236_2nm6f03m3odpn.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/03/1448764764_hoa_huong_duong_2nm6f03drr6c6.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/03/1448765117_12311092_1526699487653628_423_2nm6f036i0eri.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/01/03/1448765117_12316540_1526699457653631_367_2nm6f036clpc3.jpg
Bình luận
-
PHƯỢT THỦ. PHỊC THỦ XUẤT HIỆN NHAN NHẢN. LOẠI NÀY MÀ MÒ VÀO VƯỜN LÁ NGÓN CỦA ÔNG MÀ DỨT MÀ ĂN. MÀ NHAI THÌ ÔNG MÀY CHO THÊM CÁI QUAN TÀI ĐỂ VỀ VINH QUY BÁI TỔ LUÔN.

- Trả lời -

- 03/01/2017

Phượt quỷ!

- Trả lời -

- 03/01/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?