Phương Nga liên tục cúi đầu cảm ơn khi rời trại giam

2 bình luận
Về thư thả tâm hồn, thảnh thơi đầu óc một chút, sau đó cần suy nghĩ các vấn đề tòa sẽ hỏi ở những phiên tòa sau, chuẩn bị cho chắc ăn trận đánh cuối cùng....

- Trả lời -

- 23:26 - 29/06

Chúc mừng em được tại ngoại! Về kỳ nầy ráng chuẩn bị kỷ hơn cho HỒI II nha em.

- Trả lời -

- 23:13 - 29/06

Bạn có thể quan tâm
<>
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?