Phương Nga đã im lặng cần thiết, phán quyết nào dành cho bị cáo?

[embedPost]Đây là ý kiến của luật sư Nguyễn Kiều Hưng, mn thấy sao?

plugins/post.php?href=facebook.com/luatsunguyenkieuhung/posts/846131265540656&width=500500287[/embedPost]

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/22/19420509_846263632194086_174688847372367_2oh3r3j44lr4g.jpg
Bình luận
-
Đời đã trót nhớp nhơ, 16 tỷ là bao nhiêu mà phại chịu nhục hình vậy. Hy vọng em có một cơ hội để trở về nhà sớm và làm lại đời mình.

- Trả lời -

- 24/06/2017

mong cô ấy trắng án .

- Trả lời -

- 23/06/2017

Trắng án nhưng đời đã trót vấy dơ.

-

- 24/06/2017

Được vô tội thì kiện ngược thằng Cu Toàn Mủ cho nó thân bại danh liệt luôn. Đại gia xù tiền.

- Trả lời -

- 23/06/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?