Phục vụ nhân dân vất vả nên toàn uống sâm!

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/07/2508431053_1523068342.png

Cán bộ nhà ta chơi sang thiệt, chi thường xuyên mua sâm uống, hợ hợ!

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?