Phụ nữ à, hãy nghĩ sinh con là để cho mình, mình chịu khổ, chịu xấu, chịu mất mát, hy sinh chỉ vì con chứ không phải đàn ông

Nhat lam 06Nhat lam 06

22/04/2017/0

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?