Phụ huynh cẩn thận nhất năm, gửi tiền viết luôn cả số seri =)))

Chắc lại sợ cháu thọt đi mất đây rồi, hơi mắc công nhưng vẫn phải làm thế này cho an tâm các bác ạ.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/04/12821534_998762146827281_222638252553921_2m7h9m5m2qhr0.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?