Phỏng vấn visa Mỹ bạn có thể đến sớm hoặc muộn hơn 20 phút

nguyen phatnguyen phat

10:33 - 07/11/0

Nộp hồ sơ và phỏng vấn visa du lịch Mỹ. Bạn mang theo tài liệu và cuộc hẹn phỏng vấn tại một trong 2 địa chỉ sau:

http://vemaybaydire.xim.tv/thong-tin/phong-van-visa-my-ban-co-the-den-som-hoac-muon-hon-20-phut-dv6722.html

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?