Phỏng vấn hành khách trên xe thoát nạn trên đèo Bảo Lộc - Nghe kể không mà muốn rụng rốn rồi... ở trên xe chắc chết quá hix.

Tin Tức 2Tin Tức 2

11/09/2016/0

Trời nghe mà sợ quá đi. Cả hai tài xế điều anh Hùng cả, thiết nghĩ nên khen thưởng cả hai.

Bình luận
-
Một chút xí nữa là trở thành người thiên cỗ, sau cú này chắc không dám đi xe ò luôn quá...

- Trả lời -

- 11/09/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?