Phi vụ vượt ngục của gấu trúc - great escape :))

Khổ thân mấy em gấu trúc, nơi sinh sống tự nhiên không còn nên phải sống nơi này. Nhưng chí ít, các em được an toàn lớn lên. Nhìn mấy cục thịt bông ngộ nghĩnh ha

Bình luận
-

Aha

Cưng ơi là cưng!

- Trả lời -

- 13/12/2016

Dể thương quá là dể thương !

- Trả lời -

- 14/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?