Phản ứng của các hotgirl lúc còn yêu - khi cạn tình với Mạc Hồng Quân, xem ra cũng không phũ phàng lắm nhỉ :)

Anh chàng này thật có phước, yêu em nào cũng xinh gái, đã thế chia tay cũng không tố xấu hay nói gì bất lợi cho mình, lúc yêu nói tốt, khen ngợi hết mình, chia tay cũng ra đi trong im lặng....Thế này thì còn gì sướng hơn nữa, chắc lúc yêu anh này cũng ga lăng lắm đây

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/f69ad86a-4520-453b-ba86-b582ec769c26_2lsoaddrgsrqm.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/4846df57-faa7-49f3-bcaf-c09ab3d1ec06_2lsoaddrbbbhk.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/b9378d5c-7cd7-4e28-977c-9acb98c0d9fc_2lsoaddsj30f4.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/a89e53ff-55c6-4d40-baba-2612fa3165c7_2lsoaddrsllis.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/d6bc1c9c-49b7-403b-a300-89c3443b7c69_2lsoade0tn6td.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/91c90dce-84cf-4e80-8ee5-3853abd47126_2lsoaddss2j6j.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/2839ec16-a0d1-4035-871f-fbe648c51f85_2lsoaddr9l4tn.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/a1429add-0d8b-4671-9c93-32222d1a1dda_2lsoaddqdo2d3.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/538477ea-fd40-404f-9f19-3fcb05aab43f_2lsoaddq4bn53.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/01/04/d16de9d3-d2ed-4857-a9e2-4b5865e60d35_2lsoaddt151o4.jpg

http://www.tiin.vn/chuyen-muc/yeu/phan-ung-cua-nhung-hotgirl-luc-con-yeu-va-khi-can-tinh-voi-mac-hong-quan.html
Bình luận
-
Bên 1 lượng thì 1 bên cũng 9 cân rưỡi. Nói gì nữa mà nói, ở đó mà rộng với chả lượng! Mệt..

- Trả lời -

- 05/01/2016

Đứa nào cũng nằm trong dạng chả vừa vặn gì đâu.

- Trả lời -

- 04/01/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?