Phản ứng bùng nổ đến giật mình khi thử ném pháo hoa vào dầu ăn

Nhét pháo hoa vào lọ đựng đầy dầu ăn không hề làm nó yếu đi mà phản ứng còn trở nên mạnh mẽ đến bất ngờ. Nhìn đẹp mắt ghê, có thua gì mấy màn bắn pháo hoa giao thừa đâu.
Bình luận
-
Đẹp đâu chẳng thấy tí lau dọn mệt

- Trả lời -

- 04/01/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?