Phản biện vụ Tiếq Việt của ông Bùi Hiền

Phạm Thanh TùngPhạm Thanh Tùng

21:27 - 29/11/0

Cách viết theo chuẩn Tiếq Việt của ông Bùi Hiền nếu đọc theo chuẩn cũ thì có những từ nhìn rất kỳ cục. Và đó là lý do mọi người chỉ trích, là chủ đề được khai thác để gây cười.

Khi đã quy định C=TR, CH rồi thì cứ vậy mà đánh vần thôi, không nên dùng chuẩn cũ để đọc chữ viết chuẩn mới mà chỉ trích. Chuẩn mới nhìn lạ gây khó chịu, nhìn lâu sẽ quen, không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ.

VD: Hôm qua, qua bảo qua qua mà qua không qua

Ở đây có 6 chữ qua nhưng 3 nghĩa:

- Qua đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất: Tôi

- Qua: động từ chỉ sự di chuyển: Sang, tới, đến

- (Hôm) qua: chỉ việc đã xảy ra

Nghĩa là: Hôm qua, tôi bảo tôi sang (nhà bạn) mà tôi không sang.

VD: Can can can can

4 chữ can:

- Tên riêng của người

- Động từ: Có thể, có khả năng

- Động từ: đóng hộp

- Danh từ: Thùng, hộp, can đựng chất lỏng

Nghĩa là: Can có biết đóng can

Ví dụ: Kô záo em zất xin' và kô zất dam mê cồq qười

Trong câu này có từ "cồq" khiến người đọc bối rối. Có thể là "trồng", cũng có thể là "chồng".

Vậy phải hiểu:

Cô giáo em rất xinh và cô rất đam mê trồng người 😍

HAY

Cô giáo em rất xinh và cô rất đam mê chồng người 😂

Nhà có 2 anh em tên Trương và Chương, khi có giấy gọi nhập ngũ ghi tên "Quyễn Văn Cươq" thì sao biết ai phải đi nhỉ?

Nghĩa là đọc được thì chắc chắn viết được nhưng viết ra rồi chưa chắc đọc đúng. Đây mới là vấn đề!

Tương tự như TR-CH, việc hợp nhất chữ S-X thành S, D-GI, R thành Z cũng gây khó khăn cho việc đọc.

Bổ sung cho đề xuất của ông Bùi Hiền: Giữ nguyên chuẩn cũ, thay đổi một vài điểm:

1. Loại bỏ phụ âm GH, thay bằng G

2. Loại bỏ phụ âm NGH thay bằng NG

3. Loại bỏ phụ âm GI thay bằng Z

4. Loại bỏ phụ âm QU, thay bằng Q hoặc thay bằng W.

5. Loại bỏ phụ âm PH thay bằng F

Chỉ cần vậy thôi và cho vào luật chính tả cho phép viết song song cả luật mới và luật cũ, ai đọc cũng hiểu. Thực tế Hồ chủ tịch cũng đã dùng như vậy, ai đọc cũng hiểu.

Liên quan đến cải cách chữ viết tôi có thêm đề xuất nhỏ

Tiếng Việt có lỗ hổng trong việc viết tên người mà nhiều người có thể lợi dụng để sửa các văn bằng, giấy tờ.

Có 2 cách để gian lận:

1. Vì tiếng Việt có các dấu nên việc sửa đổi tên rất dễ dàng, có thể mượn giấy tờ tùy thân, bằng cấp của người có tên gần giống để sửa.

Vì dụ: Phạm Văn Trương, thêm dấu huyền/nặng vào thành Phạm Văn Trường/Trượng hoặc Phạm Quốc Trượng, tẩy dấu nặng đi để thành Phạm Quốc Trương. Việc sửa đổi đó quá dễ dàng.

2. Thêm ký tự vào để thành tên khác.Ví dụ: Nguyễn Văn Du, có thể sửa để thành Nguyễn Văn Dư, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Đường.

Trường hợp anh em sinh đôi đặt tên Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Văn Lượng thì việc gian lận giấy tờ càng dễ dàng vì khuôn mặt giống nhau, trùng ngày tháng năm sinh, quê quán. Như vậy chỉ cần 1 người học đại học, sau đó dùng chung bằng được rồi.

Thực tế thì đã có rất nhiều người khai thác lỗ hổng này. Để chống lại gian lận khi viết tên người trên các giấy tờ hành chính cần phải theo luật viết tên riêng:

- Bắt đầu, kết thúc và dấu phân cách phải có 3 dấu - để không thể thêm, xóa ký tự.

- Viết theo kiểu Telex

Ví dụ: Dương Văn Dự nếu viết như hiện thời có thể đổi thành hàng vài chục cái tên: Dương Văn Du, Dương Văn Dư, Dương Văn Được, Dương Văn Dương, Dương Văn Dưỡng, Dương Văn Được, Đường Văn Dư, Đường Văn Du...

sẽ viết là "---Duwowng---Vawn---Duwj---"

Sẽ không thể đổi thành Đường Văn Dự  (---Dduwowng---Vawn---Duwj----) hay Dương Văn Dư (---Duwowng---Vawn---Duw---) hay Dương Văn Du (---Duwowng---Vawn---Du---)....

Bình luận
-
Ôm chặt anh vào lòng _÷Ôm cặt an" zào lòq.Hay.

- Trả lời -

- 13:09 - 30/11

Tôi vừa viết bài gửi lên Vitalk nhưng bị lỗi mất hình minh  họa và một số câu, không hiểu sao lại vậy. Nhờ Admin Sửa giùm
Chủ đề: Phản biện vụ Tiếq Việt của ông Bùi Hiền
Nội dung:
Cách viết theo chuẩn Tiếq Việt của ông Bùi Hiền nếu đọc theo chuẩn cũ thì có những từ nhìn rất kỳ cục. Và đó là lý do mọi người chỉ trích, là chủ đề được khai thác để gây cười
Ví dụ:

trục trặc --> cụk cặk

Trần Anh Chức --> Cần An' Cứk

...

Khi đã quy định C=TR, CH rồi thì cứ vậy mà đánh vần thôi, không nên dùng chuẩn cũ để đọc chữ viết chuẩn mới mà chỉ trích. Chuẩn mới nhìn lạ gây khó chịu, nhìn lâu sẽ quen, không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ.


Ngôn ngữ bao gồm tiếng nói và chữ viết. Chữ tiếng Việt có cái hay là viết làm sao đọc thế đó chứ chữ tiếng Anh nhiều khi viết và đọc khác nhau. Ví dụ: Cùng là chữ i khi đọc /i/ lúc đọc /ai/ cũng là e khi đọc /i/ lúc đọc /e/

Trong tiếng Việt có nhiều từ đọc giống nhau, viết giống nhau nhưng nghĩa khác nhau, gọi là đồng âm, khác nghĩa nhưng đọc nguyên câu ai cũng hiểu nghĩa của nó là gì. VD: Hôm qua, qua bảo qua qua mà qua không qua

Ở đây có 6 chữ qua nhưng 3 nghĩa:

- Qua đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất: Tôi

- Qua: động từ chỉ sự di chuyển: Sang, tới, đến

- (Hôm) qua: chỉ việc đã xảy ra

Nghĩa là: Hôm qua, tôi bảo tôi sang (nhà bạn) mà tôi không sang.


Tiếng Anh cũng có những từ như vậy. VD: Can can can can

4 chữ can:

- Tên riêng của người

- Động từ: Có thể, có khả năng

- Động từ: đóng hộp

- Danh từ: Thùng, hộp, can đựng chất lỏng

Nghĩa là: Can có biết đóng can


Ông Bùi Hiền đề xuất thay đổi CH và TR thành C sẽ phát sinh một cái mà tôi không biết gọi là gì.

Ví dụ: Kô záo em zất xin' và kô zất dam mê cồq qười

Trong câu này có từ "cồq" khiến người đọc bối rối. Có thể là "trồng", cũng có thể là "chồng".

Vậy phải hiểu:

Cô giáo em rất xinh và cô rất đam mê trồng người 😍

HAY

Cô giáo em rất xinh và cô rất đam mê chồng người 😂


Nhà có 2 anh em tên Trương và Chương, khi có giấy gọi nhập ngũ ghi tên "Quyễn Văn Cươq" thì sao biết ai phải đi nhỉ?


Nghĩa là đọc được thì chắc chắn viết được nhưng viết ra rồi chưa chắc đọc đúng. Đây mới là vấn đề!


Tương tự như TR-CH, việc hợp nhất chữ S-X thành S, D-GI, R thành Z cũng gây khó khăn cho việc đọc.


Bổ sung cho đề xuất của ông Bùi Hiền: Giữ nguyên chuẩn cũ, thay đổi một vài điểm:

1. Loại bỏ phụ âm GH, thay bằng G

2. Loại bỏ phụ âm NGH thay bằng NG

3. Loại bỏ phụ âm GI thay bằng Z

4. Loại bỏ phụ âm QU, thay bằng Q hoặc thay bằng W.

5. Loại bỏ phụ âm PH thay bằng F

Chỉ cần vậy thôi và cho vào luật chính tả cho phép viết song song cả luật mới và luật cũ, ai đọc cũng hiểu. Thực tế Hồ chủ tịch cũng đã dùng như vậy, ai đọc cũng hiểu.


Liên quan đến cải cách chữ viết tôi có thêm đề xuất nhỏ

Tiếng Việt có lỗ hổng trong việc viết tên người mà nhiều người có thể lợi dụng để sửa các văn bằng, giấy tờ.

Có 2 cách để gian lận:

1. Vì tiếng Việt có các dấu nên việc sửa đổi tên rất dễ dàng, có thể mượn giấy tờ tùy thân, bằng cấp của người có tên gần giống để sửa.

Vì dụ: Phạm Văn Trương, thêm dấu huyền/nặng vào thành Phạm Văn Trường/Trượng hoặc Phạm Quốc Trượng, tẩy dấu nặng đi để thành Phạm Quốc Trương. Việc sửa đổi đó quá dễ dàng.

2. Thêm ký tự vào để thành tên khác.Ví dụ: Nguyễn Văn Du, có thể sửa để thành Nguyễn Văn Dư, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Đường.

Trường hợp anh em sinh đôi đặt tên Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Văn Lượng thì việc gian lận giấy tờ càng dễ dàng vì khuôn mặt giống nhau, trùng ngày tháng năm sinh, quê quán. Như vậy chỉ cần 1 người học đại học, sau đó dùng chung bằng được rồi.

Thực tế thì đã có rất nhiều người khai thác lỗ hổng này. Để chống lại gian lận khi viết tên người trên các giấy tờ hành chính cần phải theo luật viết tên riêng:

- Bắt đầu, kết thúc và dấu phân cách phải có 3 dấu - để không thể thêm, xóa ký tự.

- Viết theo kiểu Telex

Ví dụ: Dương Văn Dự nếu viết như hiện thời có thể đổi thành hàng vài chục cái tên: Dương Văn Du, Dương Văn Dư, Dương Văn Được, Dương Văn Dương, Dương Văn Dưỡng, Dương Văn Được, Đường Văn Dư, Đường Văn Du...

Nếu Dương Văn Dự viết là "---Duwowng---Vawn---Duwj---"

thì sẽ không thể đổi thành Đường Văn Dự  (---Dduwowng---Vawn---Duwj----) hay Dương Văn Dư (---Duwowng---Vawn---Duw---) hay Dương Văn Du (---Duwowng---Vawn---Du---)....

- Trả lời -

- 22:15 - 29/11

gửi phản hồi lại ngay cho PGS BH ngay. Ngôn ngữ chữ viết nó gắn liền văn hoá của cả 1 dân tộc đâu phải muốn đổi là đổi được. Nếu thực sự muốn hội nhập sao không lấy tiếng Anh học cho nhanh cần gì phải tạo ra 1 ngôn ngữ mới rồi cho nó là hiện đại văn minh trong khi tiếng Anh đang dần trở thành ngôn ngữ chung

-

- 15:13 - 30/11

add phân tích cực CHUẨN. Theo tôi nghĩ việc sửa đổi này còn có mục đích sâu xa khác. Add có nghĩ giống tôi ???

-

- 07:44 - 30/11

Đọc tiếp - 2 bình luận

Tôi thấy ý kiến của bạn Phạm Thanh Tùng khá hợp lý, nhất là vấn đề loại bỏ các phụ âm:

1. Loại bỏ phụ âm GH, thay bằng G

2. Loại bỏ phụ âm NGH thay bằng NG

3. Loại bỏ phụ âm GI thay bằng Z

4. Loại bỏ phụ âm QU, thay bằng Q hoặc thay bằng W.

5. Loại bỏ phụ âm PH thay bằng F

- Trả lời -

- 09:58 - 30/11

Teamo: Vì nó thừa và khá vô lý. NG hay NGH đâu có khác gì nhau

Nói về chữ QU và chữ Q: Trẻ em học lớp 1 thường hay hỏi mà người lớn không trả lời được.
Người nước ngoài học tiếng Việt chắc cũng thắc mắc 2 chữ này
Chữ "qua" đánh vần "QU-A qua" thì nó không thắc mắc gì nhưng chữ "quốc" nó sẽ đánh vần "QU-ỐC CỐC", thật ra là "Quờ uốc sắc quốc" nhưng trẻ lại thắc mắc vậy phải viết là "qUUốc" (2 chữ U) mới đúng. Có người giải thích đánh vần là "Q-UỐC sắc cuốc".
Vậy thì giải thích chữ QUANH như thế nào? đánh vần "quờ anh thành âm nghe giống như canh", nếu đánh vần đúng phải là "quờ oanh", như vậy sẽ phải viết là quOanh (thêm chữ o). Nếu giải thích là đánh vần "Q-UANH" nhưng tiếc là tiếng Việt không có vần UANH
Nếu thay QU bằng W thì vết WA, WUỐC, WOANH giải quyết được sự vô lý này.

Tương tự chữ GI cũng có lỗi. Chữ "giếng" cũng bị trẻ thắc mắc khi đánh vần
GI- ẾNG sẽ ra một âm rất lạ (thực tế tiếng Việt không có vần ÊNG), hoặc sẽ là G-IẾNG cũng ra một âm không đúng là cái giếng
Như vậy phải viết là "gIIếng" (2 chữ i) Nếu viết ziếng thì sẽ không bị thắc mắc

Bạn có thấy hợp lý không?

-

- 15:17 - 01/12

Loại bỏ để làm gì? Để đc giảm 8% trong số 100 trang giấy ư?

Nếu k có chuyên môn thì k nên gọi là "phản biện" nữa, 

-

- 16:38 - 30/11

Những người làm tiếng Việt là gốc Y và Pháp. Tại sao họ bỏ chữ F, J, W and Z ra khỏi nhóm chữ cái của tiếng Việt? 
Để viết chữ cho trùng hợp với cách phát âm, họ đã mất cả hàng chục năm để học hỏi cách phat âm của người Việt thời đó và họ đã kết luận bỏ 4 chữ cái (kái), F, J, W và Z ra khỏi tiếng Việt vì giọng (dọng) nói (Accent) của người Viêt Nam.
Tại sao không đổi từ "Giáo Dục" thành "Dáo Dục" mà phải viết là "Záo Zụk"?
Nếu chúng ta tập phát âm đúng chữ Việt "Dim" và chữ Mỵ "Zimba", người nghe se thấy giọng nói (Accent) hoàn toàn khác nhau. Có nghĩa là chữ "Dim" không thể viết là "Zim" được.
Có nhiều từ ngữ Việt có thể thay đổi tuy giọng nói (Accent) không thay đổi nhưng moi người hiểu biết không thích chấp nhận như:
"Phở" = "Fở" .  "Giáo" = "Dáo"  . "Mỹ" = "Mĩ" v.v..
Hãy phân tách 1 tiếng Trung Hoa, "Zhejiang"(jŭ′jyäng′) hay Che·kiang (chŭ′kyäng′, jŭ′gyäng′)
Zhejiang (ˈdʒɛˈdʒjæŋ) or Chekiang.
Tóm lại đòi xửa tiếng Việt Nam đã được sáng lập do một nhóm người có tai và có học gân 200 năm.

- Trả lời -

- 08:19 - 01/12

Chữ F đọc khá giống chữ PH, ví dụ forum (đọc pho rum) cái này học sinh vẫn dùng khá phổ biến đó thôi.
Tương tự chữ W có cách đọc khá giống chữ QU.
Chữ Z cách đọc khá giống chữ GI.
Còn phụ âm kép NGH, GH thì chữ H có vẻ hơi thừa, không cần thiết
Chữ viết không liên quan đến tiếng nói, khi đã qui định F là PH, W là QU, Z là GI thì cứ vậy mà viết và đánh vần thôi.
Viết một đằng, đọc một nẻo là bình thường.
Trong tiếng Anh, chữ R đọc là /A/ nhưng khi ghép thành từ thì lại đọc là /R/ (Read, Real)
Chữ E khi đọc là /e/, lúc là /i/
Chữ i đọc là /ai/ nhưng cũng có khi đọc là /i/
Thậm chí chữ h, b, k, t trong nhiều từ không thèm đọc luôn (âm câm) Ví dụ: hour, thumb, knife, castle

-

- 15:47 - 01/12

Thực ra đây là ý kiến cá nhân của ông Bùi Hiền, ông còn chưa đề xuất mà, mọi người có nhao nhao lên là sao? Tiếng Việt thành chữ quốc ngữ, hoàn chỉnh như ngày nay cũng có thời gian dài sửa đổi thôi. Chuyện đâu có đó, bao giờ trình chính thức thì mổ xẻ tiếp. 

- Trả lời -

- 09:17 - 30/11

still then too late

-

- 11:58 - 30/11

Nghiên cứu 20 năm ? còn gì nói nữa không nhỉ...

- Trả lời -

- 15:53 - 30/11

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?