Ông trùm đứng xưởng sản xuất ma túy được hàng xóm khen hiền lành: Vỏ bọc hoàn hảo

Đúng là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, khi được hàng xóm hỏi thăm hắn ta không hề tỏ ra lo lắng mà vẫn rất bình tĩnh trả lời, thế này thì ai nghi ngờ cho được

Ông Nguyễn Đức Kỳ Nam (anh họ trùm ma túy tại Sài Gòn Văn Kính Dương) được hàng xóm đánh giá hiền lành, khi công an ập vào bắt giữ và tịch thu nhiều máy móc sản xuất thuốc lắc họ rất ngỡ ngàng.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/04/1751_yyyng_day_ma_tuy_khyng_2oe812964si88.jpg
Xem thêm video:


Bình luận
-
Trông mặt thì cũng hiền lành thiệt, Lịt

- Trả lời -

- 04/06/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?