Ống ruột gà luồn dây điện phi 20

sangsangsangsang

14:32 - 20/04/0

Ống ruột gà luồn dây điện phi 20

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/20/9873915845_1524209489.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/04/20/6373660218_1524209499.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?