Ống mạ kẽm steel pipe phi 21 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 ly pipe steel dài 6m

phúc hậu maiphúc hậu mai

10:30 - 07/05/0

Ống mạ kẽm steel pipe phi 21 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 27 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 34 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 3.2 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 42 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 48 dày 1.6 1.9 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 60 dày 1.9 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 76 dày 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 90 dày 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 4.5 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 114 dày 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 5 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 140 dày 2.3 2.6 2.7 2.9 3.2 3.6 4 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 168 dày 3.96 4.78 5.16 5.56 6.35 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 219 dày 3.96 4.78 5.16 5.56 6.35 7.11 8.18 9.5 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 273 dày 5.56 6.35 7.11 8.2 9.5 12.7 13.5 15 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 325 dày 6.35 7 8 9 10 12.7 14 16 17 18.5 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 406 dày 6.36 7 8 9 12.7 14 16 sch40 sch80 ly pipe steel dài 6m

Ống mạ kẽm steel pipe phi 508 dày 8 9 12.7 14 16 18 21 sch40 sch80 ly pipe steel dài 6m

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:

Mr Phúc Hậu:0942.043.179

hotline:0251.686.238 fax 0251.686.239

Mail: phuchaungason@gmail.com

CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân, Tổ 22, Xã Hương Phước, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Web: http://xuatnhapkhaukimloai.com/

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?