Ôi tuổi thơ tôi, xem Tây Du Ký mấy chục lần mà không hề để ý đến chuyện này! :(((((

Bá đạo quá, thật là đục khoét tuổi thơ. Đến lạy mấy thánh bây giờ, chuyện thế này cũng soi ra được nữa. Không bao giờ tin được hình ảnh trên mạng nữa, bộ phim thần thánh của con mà chúng nó cắt ghép trong như phim đam mỹ gắn mác 18+ vậy.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13263948_1118530454835259_29199412468652_2mj003c7mjlqg.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13221655_1118530488168589_64304931422050_2mj002oi6tjb3.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13256320_1118530521501919_43292036082565_2mj0030kpm5hb.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13221503_1118530548168583_59661153751735_2mj0041nq7qef.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13239196_1118530574835247_13958127215603_2mj003cr2end1.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13254418_1118530618168576_52560298223091_2mj003j2poter.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13256500_1118530671501904_86969066648098_2mj003oeb7mr3.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13254349_1118530708168567_61481129975714_2mj004mregmqh.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/21/13230128_1118530741501897_51798183971178_2mj004qbc6lml.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?