ôi cuộc đời

Dũng ShiDũng Shi

05/05/2017/0

Nếu bạn nghĩ công việc bạn thật vất vã thì có lẽ bạn sai lầm, thật ra còn nhiều người còn vất vã hơn bạn nhiều . Bớt than thở đi nhé !
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/05/79fc9257-a142-46ae-bc5d-81d6719225d1_2oa2rqicfbsji.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/05/4da4a07a-395f-4016-9e1d-4086f9e31bc1_2oa2rqick6f87.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/05/05/22d56408-1311-4e9a-8b8e-2e8bfd611cff_2oa2rqig61q4k.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?