Ô mai là umbrella tomorrow được giới thiệu ngay giữa siêu thị ở Hải Phòng, biết nói sao đây

Mình nhớ không nhầm hay gọi ô mai là apricot, tuỳ các loại ô mai khác nhau nữa, không nhất thiết là apricot. (Nếu nhớ nhầm các bác chém nhẹ thôi nha). Nhưng dù sao đề biển hiệu, giới thiệu cho khách du lịch nên tra google chút, để thế này mà to đùng nữa chứ. Ảnh lượm lặt, không rõ giờ còn để không nữa.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/01/13566943_263134144046080_742931566663659_2mp0g59561l6n.jpg

Nguồn: Facebook
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?