Ở Châu Phi người ta chia sẻ thịt với sư tử

Thay vì giết trâu để lấy thịt thì các thợ săn Châu Phi này chia sẽ thịt với sư tử sau khi chúng đã săn bắt con mồi, họ không lấy tất cả thịt của con mồi mà chỉ xin một cái đùi, cứ vài ngày họ làm thế để kiếm thịt tươi mà sống…Đơn giản là chỉ cần biết quy luật để sống với thú dử mà không cần đổ máu, tốn sức. Thực ra thì họ cũng có cảm giác và biết sợ sệt, người trẻ và khỏe nhất vác cái đùi đi, hai người còn lại luôn nhìn về phía sau canh chừng phản ứng của bọn sư tủ, bí mật là chỉ xin ¼ thịt của con mồi thôi thì chúng không tấn công. Và nếu chúng có tấn công thì vứt trả lại cái đùi đó...

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?