NỰC CƯỜI CHUYỆN HỌC CỦA CÁC THẦY CÔ

CONANXDCONANXD

05/05/2017/0

Mình là sinh viên năm gần cuối trường Xây dựng. Học hành cũng làng nhàng, hỉnh

thoảng đi muộn, nghỉ học nên hay bị thầy cô soi và nói này nói nọ. Mình cũng không biết

các thầy cô khi đi học có như mình không. Và cơ hội đến khi mình thấy các thầy cô đi

học lớp gì đó về nghiệp vụ ở trong trường. Hóa ra các thầy cô cũng như mình mà thôi:

- Các thầy cô cũng đi học muộn, trốn học, điểm danh hộ, bỏ giờ về sớm. Có thầy cô

dạy mình đi học lớp đấy và mình quan sát là chắc chắn đi học muộn vì nhiều buổi

mình thấy. Sáng nay mình lại thấy các thầy cô đi học lớp nghiệp vụ. Ai không tin

có thể đến đấy xem xem các thầy cô đi học muộn, trốn học. Lúc đang dạy thấy có

alo điểm danh thì cũng chạy xuống điểm danh xong lại lên, có hôm mình nghe

thấy rõ ràng nhờ điểm danh hộ. Thế mà sinh viên mình đi học muộn, trốn học,

điểm danh hộ, bỏ giờ về sớm thì lại bị kêu, trừ điểm chuyên cần, bắt phạt này nọ.

Mình có biết là một buổi học 5 tiết nhưng mình đã để ý là các thầy cô sáng 8h

chưa học mà 11h đã về; chiều 2h học mà 4h30 đã về. Thế có nghĩa là gì nhỉ? Vì ở

gần trường nên buổi học nào của các thầy cô mình cũng qua xem các thầy cô học.

Lịch học thì thấy học 6, 7, Cn mà mình thấy tuần nào cũng nghỉ 2-3 buổi. Có buổi

trong lớp của các thầy cô chưa đến 20 người mà theo danh sách mình thấy dán ở

phòng 13, 14 phải hơn 100 thầy cô. Như vậy đi học các thầy cô cũng như sinh viên

cả thôi.

- Bạn nào để ý thì thứ 5, 6 tuần trước các thầy cô thi ở phòng 13, 14. Chắc nhiều

bạn đã quan sát thì trong phòng thi các thầy cô vẫn trao đổi với nhau, vẫn sử dụng

điện thoại, tài liệu. Mình không biết quy chế thi của lớp học của các thầy cô như

thế nào nhưng mình nghĩ đi thi thì không được trao đổi, sử dụng điện thoại chứ.

Còn sử dụng tài liệu thì sau giờ các thầy cô thi xong mình có vào phòng và lấy

được đề thi và tại liệu thi các thầy cô bỏ lại. Đề thi cho dung tài liệu và mình xem

tài liệu thì thấy các câu hỏi thi đều có trong tài liệu và đã có đáp án hết cả rồi. Có

chừng mười mấy câu hỏi cho mấy môn thi (mình lấy được có 4 môn và giống hết,

không biết có bao nhiêu môn thi). Giờ mà được xem bài của các thầy cô chắc

giống nhau hết vì cùng chép từ đấy ra mà. Vậy mà sinh viên bọn mình đi học

mong thầy cô giới hạn trọng tâm lại, có câu hỏi để ôn, được dung tài liệu (đối với

mấy môn chỉ học để đi thi thì chép) thì đều bị từ chối trong khi các thầy cô đi học,

đi thi lại có. Các thầy cô có nghĩ thế là công bằng không.

- Còn chuyện kinh khủng nhất là các thầy cô cũng đi tiền, đi quà các thầy cô dạy.

Việc này mình nghe lỏm được trong mấy lần đi theo dõi các thầy cô học. Sáng và chiều nay mình lẻn vào

thì thấy các thầy cô đang thu tiền để chạy đấy. Vậy thì

các thầy cô cũng chẳng khác gì mình đi chạy điểm mà còn nói sinh viên

Lớp học của các thầy cô mình thấy rất nhiều thầy cô là trưởng, phó khoa, bộ môn mà còn

thế. Có thầy dạy mình lúc nào lên lớp cũng huấn thị này nọ cũng thấy học lớp đấy. Vậy

hóa ra các thầy cô trên trên lớp dạy mình như thế này còn mình lại làm khác đi. Đấy là điều nực cười đấy.
Bình luận
-
Thôi đi ông tướng! Biển lặng ko muốn, muốn biển động à?

- Trả lời -

- 05/05/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?