NTKA hiệu trưởng trường ischool Rạch Giá có nhiều sai phạm, chèn ép giáo viên phải đền đồ dùng hư từ trước đó với giá trị còn tốt

21/10/2017/0

Theo nguồn tin mới nhận được, thiết bị hư hỏng từ trước khi nhân viên đến làm việc, đến khi người đó nghỉ việc hiệu trưởng và kế toán đã bắt đền đúng với giá trị cả bộ, theo các bạn là đúng hay sai?
http://www.ischool.vn/tin-tuc/tin-tu-cac-truong/tin-ischool-rach-gia/le-bo-nhiem-tan-hieu-truong-truong-pt-ischool-rach-gia_2175.html
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?