Những khác biệt thú vị giữa đàn ông và phụ nữ: Có ai thấy không giống ở chỗ nào không? :P

Đàn ông tắm chỉ cọ những vùng trọng điểm, còn phụ nữ mới thực sự lau rửa toàn thân. Những khác biệt này mới thấy người đàn ông nào cũng đơn giản và người phụ nào cũng phức tạp cả...=))

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/16-1496314198_680x0_2oeleko3imbg4.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/1-1496314194_680x0_2oeleko3g67lb.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/4-1496314194_680x0_2oeleko3tmocd.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/7-1496314195_680x0_2oeleko49jbdb.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/8-1496314196_680x0_2oeleko4h64go.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/10-1496314196_680x0_2oeleko472kji.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/6_680x0_2oeleko3fql0k.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/12-1496314196_680x0_2oeleko3o2q75.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/13-1496314197_680x0_2oeleko4mbffr.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/14-1496314197_680x0_2oeleko408c88.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/06/06/15-1496314197_680x0_2oeleko3r2ba7.jpg
Bình luận
-
Điều đó cho thấy mục đích họ tắm là vì đối phương và cho đối tác, không phải tắm cho bản thân mình.

- Trả lời -

- 06/06/2017

Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?