Những đơn xin nghỉ học 'bá đạo' của học trò, toàn thanh niên cứng thôi

Đơn xin phép bằng thơ [embedPost]
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/10/08/don-xin-nghi-hoc-vnexpresscuoi-4977-5679_2n9dtjtoq6c6b.jpg
Hôm nay em viết đơn này Để xin được nghỉ một ngày dưỡng thương Mặc dù nhớ lớp nhớ trường Nhưng mà sức khỏe khó lường hiểm nguy Tối qua nằm sốt li bì Đi đứng không được nên chi phải nằm Mong cô và lớp dõi thăm Cho con mau khỏe để chăm học bài. Quay lại[/embedPost]
Bình luận
-
Hahaha đang in class đọc cái này chỉ muốn cười to.

- Trả lời -

- 08/10/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?