Những đề toán tiểu học 'khó đỡ' khiến người lớn chào thua, ai giải được hết chắc hẳn là thiên tài!

Công nhận học sinh cấp 1 bây giờ thông minh thật, được làm hẳn mấy đề thi mà đến cả tiến sĩ cũng chấp nhận bó tay luôn. May mắn là em học cấp 1 trước các cháu ấy hơn chục năm, chứ nếu không là tạch luôn tốt nghiệp tiểu học rồi.

Đề toán 'bảy mươi bốn' khác 'bảy mươi tư'

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/20160429-tranh-cai-nay-lua-bai-7835-9917_2mgdkpm7k5696.jpg

Có lẽ nên đọc là mười tư.

Đề toán trên cây bưởi có cam

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/11070202-10153236702179789-678-9819-7739_2mgdkpm7hft3s.jpg

Kỹ thuật lai tạo mới, trên cây bưởi còn có cả 5 chục quả cam.

Đề toán lớp 4 khiến tiến sĩ 'bó tay'

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/bai-toan-2k7p1td8om1it-2k7p2c3-5519-6070_2mgdkpm7jdoo5.jpg

Viết một số gồm sáu chữ số, mỗi số có 5 chữ số.

Tìm số ở giữa 47 và 48

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/medium-c31356b8b38f4ac2a942aa4-4424-7589_2mgdkpm7jr1gj.jpg

Đáp án nào cũng có, trừ đáp án đúng.Ở giữa 47 và 48 là 46.Đáp án nào cũng có, trừ đáp án đúng.Đáp án nào cũng có, trừ đáp án đúng.

Bài toán đếm hình tam giác hại não

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/ngaynay-bai-toan-lop-1-gay-tra-5971-2727_2mgdkpm7p2ls5.jpg

Đáp án nào cũng có, trừ đáp án đúng.

Bài toán điền số khiến học trò lắc đầu

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/ngaynaybaitoantieuhocgaytranhc-5220-9734_2mgdkpm7i6sds.jpg

Biết điền như thế nào đây?

Bài toán điền dấu 'khó đỡ'

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/them-bai-toan-sai-do-co-do-tro-3817-4277_2mgdkpm7opioa.jpg

Phải điền dấu gì để được phép tính đúng.

Bài toán đoán tuổi

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/05/04/tuoi-416f9-7195-1461915559_2mgdkpm7s10q3.jpg

Đoán số tuổi ông thuyền trưởng.

Nguồn: http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/anh/nhung-de-toan-tieu-hoc-kho-do-khien-nguoi-lon-chao-thua-3395462.html
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?