Những cái khách sạn của thiên đường.

Nếu bạn quá mệt mỏi và buồn ngủ mà không tìm được một nơi lý tưởng để đặt lưng...Hảy thử nhắm mắt và mơ đến những cái khách sạn này.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks3_2nhss04etlef0.jpg


Nội thất
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks4_2nhss1d5qn6sn.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks5_2nhss28i273t9.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks10_2nhss55clrn0c.jpg


Hoặc là
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks25_2nhss7h2g3obd.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks16_2nhss8sgtsefq.jpg


và vân vân
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks11_2nhssalk4rf26.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks17_2nhssc616dba8.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks21_2nhssdrbdb553.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks24_2nhssen7olp2h.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks7_2nhssfr0gpkfi.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks18_2nhssgqqlmnkt.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks22_2nhsshphntb55.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks26_2nhssin4g7emg.jpg


Hay là cái này cũng được.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks14_2nhsskq54afdp.jpg


Cái này không sợ té.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks19_2nhsslscbla0t.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ngu13_2nhssoj7imcmi.jpg

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ngu14_2nhsspq99q7rb.jpg


Cái này là yên chí nhất để ngủ...Có con cọp kế bên cũng chả sao.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks13_2nhsss9tm7scp.jpg


Chúc ngủ ngon...
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/05/ks1_2nhst526jacli.jpg
Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?