Những bộ đồ "không hiểu mặc để làm gì" xuất hiện trong tuần lễ thời trang New York

Nói thật là nhìn hoài, nhìn mãi, ngắm tới ngắm lui cũng không biết là những bộ quần áo này ai dám mặc, mặc vào dịp nào, mặc cho ai xem? Hay gu thẩm mỹ của mình nó già cỗi quá rồi không cập nhật kịp xu thế thời trang bây giờ? Cá nhân mình thấy mấy bộ cánh này không thấy đẹp chỗ nào, chỉ thấy nó dị dị thôi.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150529228022752-10_2ot9qm76t8nsm.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150529228069553-9_2ot9qm788sqkp.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150529228052231-7_2ot9qm7cc07ao.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150529228067604-11_2ot9qm7cj71d6.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/1505292280142-8_2ot9qm7e5942i.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150529228096626-6_2ot9qm7ft102m.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150529228082747-5_2ot9qm8fgn9sl.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150529228055392-4_2ot9qm8gj5t2e.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150529228097034-2_2ot9qm8spdj0r.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150529228069900-1_2ot9qm919ppfk.jpg
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/09/14/150529237448324-3_2ot9qm98fenr9.jpg


VIDEO HOT

VIDEO xem thêm

Bình luận
-
Cố tiêu cho hết tiền nó vậy.

- Trả lời -

- 14/09/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?