Những bài toán tiểu học thách bạn giải đúng: Học trò giờ chắc toàn siêu nhân quá

Mình nhìn vào còn thấy hoang mang, chả hiểu sao hồi xưa qua nổi tiểu học nhể. Nhìn những đề toán này phải cỡ tiến sĩ may ra mới giải đc.

Bài toán tính nhanh của học sinh lớp 5

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/23/bai-toan-gay-tranh-cai-vnexpre-9245-6460_2nkgh0lmi1l4n.jpg
Ai tính nhanh hơn học sinh lớp 5?

Bài tính cộng trừ 'cô đúng hay trò đúng'

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/23/bai-toan-gay-tranh-cai-vnexpre-6482-4830_2nkgh0lmekm0n.jpg
Tính từ trái sang phải hay ưu tiên phép cộng trước?

Bài toán điền số 'hại não'

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/23/bai-toan-gay-tranh-cai-vnexpre-7744-3778_2nkgh0lmtfkmr.png
Bài toán 5b gây khó cho cả người lớn.

Bài toán đổi tấn sang giây

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/23/bai-toan-gay-tranh-cai-vnexpre-3179-6475_2nkgh0lm8ortg.jpg
1/4 bằng bao nhiêu giây?

Đề toán tính số gà '8x4 hay 4x8'

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/23/bai-toan-gay-tranh-cai-vnexpre-8575-8392_2nkgh0lmf9lfs.jpg
Thứ tự phép tính nhân nào là đúng?

Tính số ký của chó

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/23/bai-toan-gay-tranh-cai-vnexpre-6123-3157_2nkgh0lmc34d5.jpg
Con lợn nặng 45kg, con chó nhẹ hơn bao gạo 28kg. Hỏi con chó nặng hơn bao nhiêu kg?

Điền số thích hợp vào chỗ trống

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/23/bai-toan-gay-tranh-cai-vnexpre-1537-2254_2nkgh0lmcppb8.jpg
Điền số nào thích hợp cho bài toán hại não này?

1/2 cây gậy có bao nhiêu đầu?

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/23/1423466212-10405255-1541976076-1361-7411_2nkgh0lmgjne3.jpg
Một cây gậy có 2 đầu, vậy 1/2 cây gậy có mấy đầu?

Bài toán tính số vịt

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/12/23/bai-toan-gay-tranh-cai-vnexpre-3468-7879_2nkgh0ln7djki.jpg
Đến tiến sĩ cũng bó tay trước bày toán này.


Nguồn: VnE
Bình luận
-
tít thì giáo sư cũng bó tay xuống dưới đã tiến sĩ mới giải đc hài ông thớt

- Trả lời -

- 23/12/2016

Con lợn nặng 45kg, con chó nhẹ hơn bao gạo 28kg. Hỏi con chó nặng hơn bao nhiêu kg? Trả lời : Con Chó nặng hơn con lợn, bằng số kg người ra đề.

- Trả lời -

- 23/12/2016

Toàn loại Cao Siêu ra đề, và hiện tại đang giảng dạy thế hệ tương lai của VN đó. Nhìn vào đây - không biết tương lai VN sẽ về đâu ???

- Trả lời -

- 23/12/2016

Đầu mèo đuôi thuyền trưởng

- Trả lời -

- 23/12/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?