Nhóm thanh tra giao thông bất ngờ khai lấy hàng trăm triệu tiền bảo kê xe để chạy chức: Cần làm rõ cả đường dây!

Vụ này càng ngày càng to đây. Có kẻ dùng tiền chạy chức thì ắt hẳn phải có kẻ nhận tiền để bổ nhiệm. Cần điều tra đến cùng để làm rõ cả đường dây. Không thể để lọt kẻ phạm tội được!

http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20170622/nhom-thanh-tra-giao-thong-bat-ngo-khai-khoan-tien-chay-chuc/1335909.htmlVIDEO mới:


MU FC//24/05/2017

https://i2.vitalk.vn/thread/c600x400/2017/05/24/10428-11110702b740d635759f247e73a5caff.jpg

Giám đốc bổ nhiệm con trai động kinh làm phó khoa từng bị kỷ luật Đảng nhưng vẫn được khen thưởng, tại vị suốt 14 năm: Bất thường?

Xem đầy đủ nội dung trích dẫn


VIDEO HOT:
Bình luận
-
LÀM GÌ CÓ CHUYỆN CHẠY CHỨC. CẨN THẬN BỊ THÊM TỘI VU KHỐNG ĐẤY MẤY THANH NIÊN. TÔI HOÀN TOÀN TIN VÀO SỰ TRONG SẠCH CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN

- Trả lời -

- 22/06/2017

Ta cũng tin

-

- 22/06/2017

...ở ta có chương trình bảo vệ nhân chứng chưa các cụ...!!!???

- Trả lời -

- 22/06/2017

Chuyện thường ngày ở Huyện.

- Trả lời -

- 22/06/2017

Lại là chia chát không thỏa đáng...

- Trả lời -

- 23/06/2017

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?