Nhóm thanh niên lập BOT bằng tre, thu 50 nghìn/lượt trên đoạn đường sạt lở: Lý do vì đâu?

Theo tin nhận được, hiện có một nhóm thanh niên ở bản Diền Thàng xã Tả Ngão - Sìn Hồ - Lai Châu tự ý lập chốt thu vé xe đi qua đoạn đường này. Giá: 50k/1 lượt.
Vì cho rằng đoạn đường sạt lở ở đoạn này là do dân khai thông, sửa chữa nên muốn lập BOT để hoàn vốn...

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/10/03/22141044_1834218169938897_36086058169959_2p25n93hensbs.jpg


Nguồn: Linh Béo

Xem thêm video:
Bình luận
-
Chưa xin phép mà lập BOT là sai rùi.

- Trả lời -

- 23:11 - 03/10

Chắc có thắp hướng xin quẻ Âm Dương ở khoá trước rồi .

-

- 05:31 - 04/10

kekekkekek

-

- 05:30 - 04/10

Đọc tiếp - 1 bình luận

Phải xem cái cậu lạp BOT có lạp thẻ không , không lại thất thoát như cậu cục phó mất bay 400 .

- Trả lời -

- 05:32 - 04/10

Lập BOT thu hồi vốn quá đúng . Vì chắc chắn các thanh nên nầy không dùng tiền thuế bảo trì đường bộ của dân , mà dùng chính tiền nhà của mình .

- Trả lời -

- 05:40 - 04/10

Noi guong các dây tö !!! .. cách än ko cân bö vôń !!!! ... 10 näm nüã xe bay duoc thông dung .. lúc dó se có bot trên tröī ... thäng nào lái qua không phân bot cüã ông ... ông lây ná bän cho rung !!

- Trả lời -

- 05:52 - 04/10

Làm rất đúng và tốt,cần nhân rộng ra cả nước

- Trả lời -

- 07:18 - 04/10

Thử đổ đống cát trước nhà chuẩn bị sửa,thế là "chim" bay lại ngay dù nhà trong hẻm sâu,nhỏ và xa,huống chi cáu trạm BOT này,đúng qui trình rồi

- Trả lời -

- 07:47 - 04/10

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?