Nhìn những món ăn Tết truyền thống này, bạn có đoán được tên 8 quốc gia Châu Á?

QuizzQuizz

08:05 - 07/02/0

Nếu là người hiểu biết và am hiểu về ẩm thực, chắn chắn nhìn các món ăn dưới đây bạn cũng đoán được tên 8 quốc gia Châu Á này.

1. Đây là món ăn Tết truyền thống của quốc gia nào: Ma Cao, Trung Quốc hay Mông Cổ?

>> XEM ĐÁP ÁN

https://interactive.vcmedia.vn/2018/1/27/1-1517052610653311132471.jpg

2. Đây là món ăn Tết truyền thống của quốc gia nào: Nhật Bản, Iraq, hay Myanmar? 

>> XEM ĐÁP ÁN

https://interactive.vcmedia.vn/2018/1/27/2-1517052620208465834657.jpg

3. Đây là món ăn Tết truyền thống của quốc gia nào: Triều Tiên, Philippines, Jodan?

>> XEM ĐÁP ÁN

https://interactive.vcmedia.vn/2018/1/27/3-1517052645257633930589.jpg

4. Đây là món ăn Tết truyền thống của quốc gia nào: Lào, Singapore, Malaysia?

>> XEM ĐÁP ÁN

https://interactive.vcmedia.vn/2018/1/27/4-15170526552471654339552.jpg

5. Đây là món ăn truyền thống của nước nào: Hàn Quốc, Palestine, Georgia? 

>> XEM ĐÁP ÁN

https://interactive.vcmedia.vn/2018/1/27/5-1517052672120501610227.jpg

6.Đây là món ăn Tết truyền thống của quốc gia nào: Trung Quốc, Ả rập Syria, Thổ Nhĩ Kỳ?

>> XEM ĐÁP ÁN

https://interactive.vcmedia.vn/2018/1/27/6-1517052682896634501009.jpg

7. Đây là món ăn Tết truyền thống của quốc gia nào:Kuwait, Đông Timor, Indonesia?

>> XEM ĐÁP ÁN

https://interactive.vcmedia.vn/2018/1/27/7-15170526930211571786474.jpg

8. Đây là món ăn Tết truyền thống của quốc gia nào: Việt Nam, Hồng Kong, Thái Lan?

>> XEM ĐÁP ÁN

https://interactive.vcmedia.vn/2018/1/27/8-15170527038351589090647.jpg
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?