Nhìn những hình ảnh này không biết Trường Giang là 'trai thẳn'g hay 'trai cong' nữa =)))

Mặc dù đang vướng lùm xùm tình cảm tay 3 với Quế Vân và Nhã Phương, nhưng nhìn những hình ảnh này vẫn thấy nghi ngờ Trường Giang không phải là trai thẳng mà là trai cong đấy :P

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/4_2m4o96871l0jd.jpg

cũng có những hình ảnh tự sướng không khác các cô gái

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/5_2m4o966e94jid.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/3_2m4o9689tq5i8.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/7_2m4o967fq6iha.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/02/14/8_2m4o967p6882f.jpg
Bình luận
-
"Dù anh có thẳng hay cong Thì em vẫn phải úp tròng vào anh Úp vào anh để em được nổi Em nổi rồi thì kệ mịa anh" QV

- Trả lời -

- 15/02/2016

Thơ con cóc dành cho bọn cóc nhái thôi!

-

- 16/02/2016

Cu-Tì làm thơ hay wé... Vần điệu đâu ra đó...!

-

- 15/02/2016

Showbiz tạp nham lắm...! Bisexual có đầy... Chơi kiểu gì cũng OK cả...!

- Trả lời -

- 15/02/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?