Nhìn dòng xe rất "văn hóa" ở Hà Nội mà cứ ngỡ mình đang ở Anh quốc

Ở Anh mới có đi trái đường chứ còn ở Việt Nam thì làm gì có. Thế nên, khi nhìn thấy cả một làn đi trái đường, em cứ nghĩ Việt Nam đã vươn tầm lên nước Anh văn minh cơ.

Tôi khác biệt là tôi tồn tại đây mà =))) Nhưng khác biệt theo kiểu giao thông thì không nói trước được đâu.

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/03/09/12803164_1238226726206322_76935349983392_2m8856bnaj8h0.jpg
Bình luận
-
Bó tay. muối

- Trả lời -

- 09/03/2016

Tưởng đang ở Thái Lan.

-

- 09/03/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?